Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 82 SGK Sinh lớp 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu

c8956afaf0e4fff3b9889eb9ce8773dc
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-08-10 08:38:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

08/12/17 1Ki tra bài cũ:ểKi tra bài cũ:ể08/12/17 2Ki tra bài cũ: ng nể ướ ẫKi tra bài cũ: ng nể ướ ẫ08/12/17 31./1./ Lãi kép liên và eụ ố2./ Logarit nhiênự2./ Logarit nhiênự Ti 34 BÀI 2: ếTi 34 BÀI 2: ếS ỐS VÀ LOGARIT NHIÊNỰ08/12/17 4•Bài toán: đem vào ngân hàng ửm là A= 100 tri đng, lãi ớsu r=8% năm, Dùng máy tính túi tính ỏs ti thu đc lãi sau ượ ẫnăm theo các đnh sau đây:ị ỳ•a./ m=1 đnh nămị )•b./ m= 2(đnh thángị )•c./m=4 đnh quýị )•d./ m=12 đnh tháng)ị ỳ•e./ m=52 đnh tu nị )•f./ m=365( đnh ngàyị )1./1./ Lãi kép liên và eụ ố08/12/17 51./1./ Lãi kép liên và eụ ố08/12/17 61./1./ Lãi kép liên và eụ ốNh xét:ậ Khi ta tăng kì trong năm ộthì ti thu đc sau năm (Nm kì) cũng ượtăng theo.S ti thu đc đó có tăng lên vô n?ố ượ ạS ti thu đc đó có tăng lên vô n?ố ượ ạ08/12/17 71./1./ Lãi kép liên và eụ ốTr i: Khôngả ờTr i: Khôngả ờ08/12/17 81./1./ Lãi kép liên và eụ ố08/12/17 91./1./ Lãi kép liên và eụ ố08/12/17 10•Ví 1:ụ Xét bài toán đu bài, ốlà A= 100 tri đng, lãi su =8% năm, ấtính theo th th lãi kép liên thì hai ụnăm ti thu lãi là bao ẫnhiêu tri đng?ệ ồ1./1./ Lãi kép liên và eụ ố. 2.0 ,08. 100. 117, 351N rS e (tri đng)ệ
2020-09-27 19:57:22