Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc

897fb83d6639cc64f183652607550ef8
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-02-13 21:32:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6: Sự nóng chảy và sự đông đặcI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Sự nóng chảy và sự đông đặc1. Hiện tượng Sự chuy ển từ th rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự chuy ển từ th lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. 2. Nhiệt độ nóng chảy Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi lànhiệt nóng chảy. Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi Nhiệt nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.II. Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6C âu 1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễntừ phút đến phút thứ là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?Hướng dẫn giải: Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêngC âu 2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ởthể nào?Hướng dẫn giải: 80 0C. Rắn và lỏngC âu 3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?Đ ường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằmngang?Hướng dẫn giải: Không. Đoạn thẳng nằm ngang.C âu 4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nàotheo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nganghay nằm nghiêng?Hướng dẫn giải: Tăng. Đoạn thẳng nằm nghiêngC âu 5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Băng phiến nóng chảy (1)........... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băngphiến.b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)...............Doc24.vn- 70 0C, 80 0C, 90 0C- Thay đổi, không thay đổiHướng dẫn giải:(1) 80 0C(2) Không thay đổiTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.