Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 6 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp

65333736383865653365323663653939316638613237376563366139353563643232393230353066303032313936346137643936333534376635616665663633
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 11:08 PM ngày 19-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 674 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 1, 2, 3, 4, trang SGK Toán lớp tập 1: Tập hợp, Phần tử của tậphợpA. Tóm tắt kiến thức Tập hợp, Phần tử của tập hợp:1. Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tậphợp B, tập hợp X.Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái thường; chẳng hạn: alà phần tử của tập hợp A, là một phần tử của tập hợp B, là một phần tử của tập hợp X.2. Nếu là một phần tử của tập hợp thì ta viết: A.∈Nếu không phải là một phần tử của tập hợp thì ta viết A.∉3. Để viết một tập hợp, thường có hai cách:– Liệt kê các phần tử của tập hợp; tức là viết tất cả các phần tử của tập hợp đó trog dấungoặc nhọn {}.– Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó; tức là tính chất mà mỗi phầntử của tập hợp đó phải có và chỉ những phần tử của tập hợp đó mới có.B. Giải bài tập trong sách giáo khoa trang Môn Toán lớp tập 1:Bài 1. (Trang SGK Đại số lớp tập 1)Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệuthích hợp vào vuông:12 …A 16…AĐáp án và hướng dẫn giải bài 1:Vì phần tử của là số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 14 nên và 14 không thuộc tập hợpA. Vậy {9; 10; 11; 12; 13}. Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử {x 8∈< 14} ta có: 12 A; 16 A.∈ ∉Bài 2. (Trang SGK Đại số lớp tập 1)Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.Bài giải:Mỗi chữ cái trong TOÁN HỌC chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp các chữ cái trongtừ TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C}Bài 3. (Trang SGK Đại số lớp tập 1)Doc24.vnDoc24.vnCho hai tập hợp:A {a, b} {b, x, y}.Điển kí hiệu thích hợp vào vuông:x …A; …B; …A; b… B.Bài giải:x A; B; A; B∈Bài 4. (Trang SGK Đại số lớp tập 1)Nhìn các hình 3, và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kínbiểu diễn một phần tử của tập hợp đó. Hãy xét xem “bút” có phải là một phần tử của tậphợp hay không.Ta có: {15; 26}, {1; a; b}, {bút}, {sách; vở; bút}.Bài 5. (Trang SGK Đại số lớp tập 1)a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp các tháng của quý hai trong năm.b) Viết tập hợp các tháng (dương lịch) có 30 ngày.Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:a) Vì mỗi quý có tháng nên ta có {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}b) Hướng dẫn: Các em hãy viết các tháng trong năm theo thứ tự từ tháng giêng đến tháng12. Tháng có 28 hoặc 29 ngày. Mỗi tháng còn lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày. Tháng vàtháng đều có 31 ngày. Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có ít hơn 31 ngày.Vậy {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.