Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7: Sơ đồ dòng điện, chiều dòng điện

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 08:01:20
Nội dung
Doc24.vnGi bài trang 58, 59 SGK lý 7: dòng đi n, chi dòng đi nơ ệI. Tóm ki th sắ dòng đi n, chi dòng đi nơ ệ­ ch đi đc mô ng và ch đi có th ch đi nạ ượ ệt ng ng.ươ ứ­ Chi dòng đi là chi ng qua dây và các thiề ươ đi âmị ực ngu đi n.ủ ệII. Gi bài trang 58, 59 SGK lý 7ả ớCâu 1: ng các kí hi đây, hãy ch đi hình 19.3 theo đúng vử ướ ịtrí các ph ch đi nh trên hình này.ộ ưBài gi i:ả ch đi hình 19.3:ơ ệCâu 2: Hãy khác so đã câu ng cách thay đi trí cácằ ịkí hi trong này.ệ ồBài gi i:ả tộ trong các sau:ơ ồC âu ch đi nh đúng đã cắ âu 2, ti hành ki tra và đóng côngế ểt đm ch đi kín và đèn sáng.ắ ệBài gi i:ảH sinh ch đi theo trong các câu ki traọ ểDoc24.vnC âu Xem hình 20.4 và so sánh chi quy dòng đi chi ch chuy nề ướ ểcó ng electron do trong dây kim lo i.ướ ạBài gi i:ả­ Dòng đi trong ch có chi ng qua dây và các ng đi cệ ươ ựâm ngu đi n.ủ ệ­ Chi quy dòng đi ng chi chi ch chuy có ng aề ướ ượ ướ ủcác electron do trong dây kim lo i.ự ạC âu Hãy dùng mũi tên nh trong ch đi hình 21.1a bi di chi uư ềdòng đi trong các ch đi hình 21.1 b,ệ c, d.Bài gi i:ảC âu Hãy tìm hi và ho đng chi đèn pin ng ng tròn và vể ỏnh th ng dùng (hình 21.2)ự ườDoc24.vna) Ngu đi đèn chi pin? Kí hi nào cho ng trên đây ng ngồ ươ ứv ngu đi này? Thông th ng, cớ ườ ng ngu đi phía đu hayươ ầphía cu đèn pin?ố ủb) Hãy ch đi đèn pin và dùng kí hi chi dòng đi ch trongẽ ạm ch đi này khi công đóng.ạ ắBài gi i:ảa) Ngu đi đèn hai chi pin.ồ ếK hi u:ệ Thông th ng ng ngu đi hay phía đu đèn pin.ườ ươ ủb) Có th sau:ể ồTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.