Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 44 SGK Sinh lớp 8: Máu và môi trường trong cơ thể

8fe5bd3e8a07b1d06997e41c85547274
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-04-13 14:27:20 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 44 SGK Sinh 8: Máu và môi tr ng trong thả ườ ểA. Tóm lý thuy t:ắ ếI. MáuH ng có Hb (huy có tính khi Oồ ớ2 có máu i, khi ươ ếh C0ợ ớ2 có màu th m.ỏ ẫMáu ph tim các bào có màu i, còn máu các bào tan ươ ồt ph có màu th m.ớ ẫII. Môi tr ng thườ ểMáu, mô và ch huy thành môi tr ng trong th .ướ ườ ểMôi tr ng trong th ng xuyên liên môi tr ng ngoài thông qua các quan ườ ườ ườ ơnh da, tiêu hóa, hô p, bài ti t.ư ếB. ng gi bài SGK trang 44 Sinh 8:ướ ớBài 1: (trang 44 SGK Sinh 8)Máu nh ng thành ph nào? Nêu ch năng huy ng và ng u?ồ ươ ầĐáp án và ng gi bài 1:ướ ả Máu huy ng (55%) và các bào máu (45%). Các bào máu ng ươ ồc u, ch và ti u.ầ ầ Huy ng duy trì máu tr ng thái ng thông dàng trong ch; ươ ậchuy các ch dinh ng, các ch thi khác và các ch th i.ể ưỡ ả ng chuy 0ồ ể2 và C02 .Bài 2: (trang 44 SGK Sinh 8)Có th th môi tr ng trong nh ng quan, ph nào th ?ể ườ ểĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảCó th th môi tr ng trong các quan, ph th Môi tr ng ườ ườtrong luôn chuy và bao quanh bào.ư ếBài 3: (trang 44 SGK Sinh 8)Môi tr ng trong th nh ng thành ph nào? Chúng có quan nhau ườ ớth nào?ếĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảMôi tr ng trong máu, mô và ch huy t:ườ ướ ế thành ph máu th th qua thành ch máu ra mô.ộ ướ mô th th qua thành ch ch huy ra ch huy tướ ế ch huy chuy trong ch ch huy tĩnh ch máu và ạhòa vào máu.DOC24.VN
2020-09-28 05:52:50