Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

366f0bc9fc09a7fdcc5b80287e953b0f
Gửi bởi: đề thi thử vào 08:30 AM ngày 17-04-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 701 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán Ôn tập bốn phéptính trong phạm vi 100000 Hướng dẫn giải bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 SGK toán3 (bài 1, 2, trang 170, 171 /SGK Toán Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Tính nhẩma. 50000 20000 b. 25000 300080000 40000 42000 2000c. 20000 d. 120000 260000 36000 6Hướng dẫn giảiHọc sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:a. 50000 20000 70000 b. 25000 3000 2800080000 40000 40000 42000 2000 40000c. 20000 60000 d. 120000 2400060000 30000 36000 6000Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Đặt tính rồi tínha) 39178 25706 b) 86271 43954 c) 412 d) 25968 658427 40753 26883 7826 6247 36296 8Hướng dẫn giảiDoc24.vnBài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sauchuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn? (giảibằng hai cách khác nhau) .Hướng dẫn giảiCách bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:80000 38000 42000 (bóng đèn)Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:42000 26000 16000 (bóng đèn)Cách số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:38000 26000 64000 (bóng đèn)Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:80000 64000 16000 (bóng đèn) Doc24.vn
39666164393437323337616533303261303333376165633566653366323662376362313539333932663433373361373666633635663832343565373063376661