Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

32386435343539323262373631663430313239343464663866643366663131646433303434306361623261383937383132383562613461306536356437323630
Gửi bởi: Ngô Quang Hải vào 08:45 PM ngày 24-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠĐ CHÍNH TH CỀ THI CH TUY NỀ ỂD THI SINH GI QU GIA THPT NĂMỰ Ố2018Môn thi: Ng vănữTh gian làm bài: 180 phút (không th gian phát )ể ềCâu (8 ,0 đi m)ể hai câu chuy sau:ọ ệCâu chuy 1:ệVÒNG TRÒN HOÀN MỸ Chuy ng, có vòng tròn hoàn Nó hào thân hình trònệ ềtrĩnh ng milimet mình. Th nh ng bu sáng th y, nó th mình bế ịm đi góc hình tam giác.ấ Bu c, vòng tròn đi tìm nh đó. Vì không cònồ ỡhoàn nên nó lăn ch m. Nó ng khen nh ng bông hoa đang to cả ắbên ng, nó vui đùa cùng ánh ng tr i, tâm tình cùng sâu …ườ ngày kia nóộtìm nh hoàn toàn khít và ghép vào. Nó lăn đi và nh ra mình đang lănượ ậquá nhanh. i, nó không nh ra nh ng bông hoa đang mình.ế ườ ớVòng tròn th ng, cu ng khác đi khi nó lăn quá nhanh. Nó ng i, tấ ặm nh bên ng ch ch lăn đi.ả ườ Câu chuy 2:ệCHI BÌNH TẾ ỨM ng có hai chi bình chuy cộ ườ ướ trong hai chi bình đó bộ ịm t, còn chi kia thì tuy và luôn đem ng bình y.ộ ượ ướ ầCu đo ng dài con su nhà, chi bình lúc nào cũng ch cònố ườ ỉm bình. Su hai năm tròn ngày nào cũng y, ng gánh ch mang nhàộ ườ ướ ềm bình c. Dĩ nhiên, cái bình nguyên hãnh di thành tích aộ ưỡ ướ ủmình, nó đã hoàn thành xu nhi mình. Còn nghi chi bình t, nóấ ứr khuy đi mình và th kh vì ch hoàn thành có tấ ượ ộn công vi c.ử Sau hai năm ch ng cái mà nó cho là th chua cay, ngày chi cị ếbình bèn lên ti ng ng gánh bên su i:“Con th làm vì tứ ườ ướ ến bên hông làm su ng đi nhà bác”. Ng gánh trứ ướ ườ ườ ướ ảl i:“Con đã không nhìn th ch có hoa trên ng đi bên phía con à? Đó là vìờ ườ ủta đã bi khuy đi con, nên ta đã gieo hoa ng bên phía con, vàế ườ ủm ngày trên ng mình đi con đã cho chúng. Hai năm nay ta nỗ ườ ướ ướ ẫluôn hái nh ng đóa hoa đó trên bàn. con không ph là con nhượ ưth này, thì trong nhà đâu có nh ng bình hoa nh y”.ế ượ Suy nghĩ anh/ ch sau khi hai câu chuy trên.ủ ệCâu (12,0 đi m).ểNhà văn A.L. Huxley cho ng: ằVăn gi ng nh ánh sáng, nó có th xuyên th th .ọ ứTrình bày suy nghĩ anh/ch ki trên. ng hi bi văn c, hãy làmủ ọsáng quan đi mình.ỏ ủ========H t========ếH và tên thí sinh ......................................................................S báoọ ốdanh ........................