Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn phân số

65356563343136646337616163613932393765393239396131643463363165623834373462393130633238653934333130663333313864313636653835303862
Gửi bởi: đề thi thử vào 10:05 AM ngày 12-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp tập 2: Rút gọn phân sốI. Tóm tắt lý thuyết út gọn phân số1. Rút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác và -1của chúng.2. Phân số tối giảnPhân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ cómột ước chung là và -1.II. Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp tập 2Bài 15 Trang 15 Phần Số Học SGK Toán Tập 2Rút gọn các phân số sau:a) b) c) d) Hướng dẫn giải.a) b) c) d) .Bài 16 Trang 15 Phần Số Học SGK Toán Tập 2Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có răng cửa, răngnanh, răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng sốrăng (Viết dưới dạng phân số).Hướng dẫn iải Răng cửa chiếm tổng số răng. Răng nanh chiếm tổng số răng.Răng cối nhỏ chiếm Răng hàm chiếm .Bài 17 Trang 15 Phần Số Học SGK Toán Tập 2Rút gọn:a) b) c) d) e) Hướng dẫn giải.Doc24.vna) .Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử vàmẫu cho thừa số chung.b) c) d) e) Bài 18 Trang 15 Phần số học SGK Toán Tập 2.Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú rút gọn nếu có thể).a) 20 phút b) 35 phút c) 90 phút.Hướng dẫn iải.a) 20 phút giờ b) 35 phút giờ c) 90 phút .Bài 19 Trang 15 Phần số học SGK Toán Tập 2Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):25 dm 36 dm 450 cm 575 cm 2.Hướng dẫn giải.1m 100 dm 10000 cm ĐS. 25 dm 36 dm 450 cm 575 cm Bài 20 trang 15 sgk toán tập 2Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:Doc24.vnBài 21 trang 15 sgk toán tập 2Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:Bài 22 trang 15 sgk toán tập 2Bài 23 trang 16 sgk toán tập 2Cho tập hợp {0;-3;5}. Viết tập hợp các phân số mà m, A.∈(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).Hướng dẫn giảiVì không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng hoặc 5.Bài 24 trang 16 sgk toán tập 2Doc24.vnTìm các số nguyên và y, biết:Bài 25 trang 16 sgk toán tập 2Viết tất cả các phân số bằng mà tử và mẫu là các số tự nhiện có hai chữ số.Hướng dẫn giảiBài 26 trang 16 sgk toán tập 2Cho đoạn thẳng AB: Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD, EF, GH, IK biết rằng:Hướng dẫn iải:Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Do đó Vậy: CD bằng đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạnnhỏ. Bài 27 trang 16 sgk toán tập 2Đố: Một học sinh đã rút gọn” như sau:Doc24.vnBạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậyđúng hay sai? Vì sao?Hướng dẫn giảiTheo quy tắc rút gọn, ta phải chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một số khác 0,nhưng học sinh này đã trừ cả tử và mẫu cho 10.