Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa

5265ecd8fc11de9e2e4e96fb02687889
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm vào ngày 2016-10-12 08:38:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 319 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển thực vật có hoaI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Phát triển thực vật có hoa1. Phát triển là gì: Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm3 quá trình liên quan đến nhau: inh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên cáccơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả hạt)2. Những nhân tố chi phối sự ra hoaa Tuổi của cây Tuỳ vào giống, loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.b Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ- Nhiệt độ thấp+ Một số loài cây chỉ ra hoa khi trải qua mùa đông lạnh hoặc hạt được xử lí nhiệt độ thấp.+ Hiện tượng cây ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ gọi là xuân hoá- Quang chu kỳ Là sự tương quan độ dài ngày và đêm. Dựa vào quang chu kỳ có nhómcây: ây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.- Phitocrom Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật và là sắc tố nẩy mầm đối vớicác loại hạt mẫn cảm với ánh sáng.c Hoocm ra hoa Hoocm ra hoa là chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vậnchuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.3. Mối quan hệ sinh trưởng và phát triển: Sinh trưởng và phát triển là quá trình liênquan nhau, đó là mặt của chu trình sống. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triểntrên cơ sở của sinh trưởng.4. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triểna. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng Trong ngành trồng trọt: iều khiển sự sinh trưởngcủa thực vật theo muốn con người- Ví dụ: Dùng gibêrelin để thúc hạt hoặc củ nảy mầm sớm khi chúng còn đang trạngthái ngủ (củ khoai tây)- Ví dụ: dụng hoocmôn sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thànhmạch nha.b. Ứng dụng kiến thức về phát triểnc. Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng kết hợp với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đểDoc24.vnchọn cây trồng phù hợp với mùa vụ. Ví dụ: en canh cây ưa sáng và ưa bóngII. Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11Câu 1. Phát triển của thực vật là gì?Trả lời: Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồmba quá trình liên quan với nhau: inh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên cáccơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa?Trả lời: Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộcvào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lásang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.