Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số

4335ba58afcc647e74a548a1428c8fdc
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-02-15 12:17:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giải bài tập trang 40, 141 SGK Toán 3: Các số có chữ sốHướng dẫn giải bài các số có chữ số SGK toán (bài 1, 2, SGKToán lớp trang 40, 141 )Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số SGK) Viết theo mẫu:HYPERLINK "http://dehoctot.vn/wp-content/uploads/2016/10/viet-theo-mau.png" Hướng dẫn giảiViết lần lượt các số: 24312Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Hàng Viết số Đọc sốChụcnghìn Nghìn Trăm Chục Đơnvị6 68352 Sáu mươi tám nghìn batrăm năm mươi hai3 79 1Doc24.vn5 61 1Hướng dẫn giảiHàng Viết số Đọc sốChụcnghìn Nghìn Trăm Chục Đơnvị6 68352 Sáu mươi tám nghìn batrăm năm mươi hai3 35187 Ba mươi lăm nghìn mộttrăm tám mươi bảy9 94361 Chìn mươi tư nghìn batrăm sáu mươi mốt5 57136 Năm mươi bảy nghìnmột trăm ba mươi sáu1 15411 Mười lăm nghìn bốntrăm mười mộtBài (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Đọc các số: 23 116; 12 427; 3116; 82 427Hướng dẫn giải23 116: Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu12 427: mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy3116: nghìn một trăm mười sáu82 427: ám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảyBài (Hướng dẫn giải bài tập số SGK)Doc24.vnSố?HYPERLINK "http://dehoctot.vn/wp-content/uploads/2016/10/so2.png" Hướng dẫn giảiĐiền lần lượt các số: 60 000 -> 70 000 -> 80 000 -> 90 000Điền lần lượt các số: 23 000 -> 24 000 -> 25 000 -> 26 000 -> 27 000Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.