Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh

b1f4dffcf45a2679d5756f998860c6b8
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-11-24 15:23:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 307 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinhA. Tóm tắt lý thuyết: Giới thiệu chung hệ thần kinhNơron là đơn bị cấu tạo nên hệ thần kinh. Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánhvà một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơitiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. Nơron có chứcnăng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Hệ thần kinh bao gồm não bộ, tủy sống (bộphận trung ương), các dây thần kinh và hạch thần kinh (bộ phận ngoại biên). Dựa vàochức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinhdưỡng.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 138 Sinh học lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinhBài 1: (trang 138 SGK Sinh 8)Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron?Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có baomiêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơronkhác hoặc với cơ quan trả lời.Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.Bài 2: (trang 138 SGK Sinh 8)Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thứcsơ đồ?Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày nhưsau:Doc24.vnBài 3: (trang 138 SGK Sinh 8)Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Giống nhau:-Đều được cấu tạo từ mô thần kinh bao gôm các nơron và tổ chức dây thần kinh đệm-Đều gồm bộ phận là bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên-Đều có vai trò điều khiển và điều hoà hoạt động của các cơ quan trong cơ thểKhác nhau:– Hệ thận kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vận động (hoạt động có thức)– Hệ thần kinh sinh dưỡng điểu khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản(hoạt động không có thức)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.