Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp theo)

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-13 05:13:37
Nội dung
Gi bài trang 124, 125 SGK Toán Luy chungệ ậ(ti theo)ếH ng gi bài 1, 2, trang 12ướ 12 SGK Toán ớCâu 1: Dung tính nh 15% 120 nh sau:ạ ư10% 120 là 12ủ10% 120 là 12ủ5% 120 là 6ủV y: 15% 120 là 18ậ ủa) Hãy vi thích vào ch tr ng tìm 17,5% 240 theo cách tính aế ủb Dungạ… 240 làủ …… 240 làủ …… 240 làủ …V y: 17,5% 240 làậ ….b) Hãy tính 35% 520 và nêu cách tínhủCâu 2: Bi th tích hai ph ph ng là 3ế ươDoc24.vna) Th tích hình ph ng ng bao nhiêu ph trăm th tích hìnhể ươ ủl ph ng bé?ậ ươb) Tính th tích hình ph ng nể ươ ớCâu 3: nh các hình ph ng có nh nh cm thành hình bên.ạ ươ ỏH i:ỏa) Hình bên có bao nhiêu hình ph ng nh ?ậ ươ ỏb) các ngoài hình ph ng thì di tích ng baoế ươ ằnhiêu cen­ti­mét vuông?H NG GI IƯỚ ẢCâu 1:a) 10% 240 là 24ủ5 240 là 12ủ2,5% 240 làủ 6V y: 17,5% 240 làậ 42b) 35% 30% 5%Doc24.vn10% 520 là 52ủ30 520 là 156ủ5 520 là 26ủV y: 35% 520 là 182ậ ủCâu 2:a) th tích hình ph ng và hình ph ng bé là 3/2ỉ ươ ươV ph trăm th tích hình ph ng và th tích hình ph ngậ ươ ươbé là:3 1,51,5 150%B, th tích hình ph ng là: 64 ươ 3/2 96 (cm 3)Đáp a) 150%; b) 96cmố 3Câu 3a) Coi hình đã cho kh ph ng, kh đc ghép hình pồ ươ ượ ậph ng nh Nh y, hình có cươ ả8 24 (hình ph ng nh )ậ ươ ỏb) kh ph ng ph a) có di tích toàn ph là:ỗ ươ ầ2 24 (cm 3) Kh trên có không đc nố ượ ơKh bên tráiố ướ có hai không đc nặ ượ ơKh bên ph iố ướ có không đc nộ ượ ơC ba kh có sả không đc là:ặ ượ ơDoc24.vn1 tặDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.