Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 4: Luyện tập chung tiếp

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-11 16:50:57 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài trang 124, 125 SGK Toán 4: Luy chungệ ậti pếH ng gi bài LUY CHUNG SGK toán (bài 1, 2, 3, 4, 5ướ ẬSGK Toán 4ớ trang 123, 124)BÀI 1. (H ng gi bài trang 116/SGK Toán 4)ướ ốTrong bài đây có kèm theo câu tr A, B, C, (là đápỗ ướ ờs qu tính, …). Hãy khoanh vào ch đt tr câu tr đúng:ố ướ ờa) Trong các 5451; 5514; 5145; 5541 chia cho là:ố ếA. 5451 B. 5514 C. 5145 D. 5541b) Hùng có viên bi viên bi màu xanh, viên bi màu đ, viên biồ ỏmàu vàng. Phân ch ph các viên bi màu trong viên bi Hùng là:ố ủĐáp án:a) Khoanh vào Cb) Khoanh vào Dc) Khoanh vào CDoc24.vnDoc24.vnd) Khoanh vào DBÀI 2. (H ng gi bài trang 116/SGK Toán 4)ướ ốĐt tính tính:ặ ồa) 53867 49608 b) 428 307c) 864752 91846 d) 18490 215.Đáp án:BÀI 3. (H ng gi bài trang 116/SGK Toán 4)ướ ốCho hình ch nh ABCD có chi dài 12cm, chi ng 5cm. đnh iữ ớtrung đi nh DC. đnh trung đi nh AB. Choể ạbi giác AMCN là hình bình hành có chi cao MN ng chi ng aế ủhình ch nh t.ữ ậDoc24.vnDoc24.vna) Gi thích sao đo th ng AN và MC song song và ng nhau.ả ằb) Di tích hình ch nh ABCD di tích hình bình hànhệ ệAMCN?Đáp án:a) Các đo th ng AN và MC là hai nh đi di hình bình hành AMNCạ ủnên chúng song song và ng nhau.ằb) Di tích hình ch nh ABCD là 12 60 (cmệ 2)Vì đi là trung đi nh DC nên dài đo th ng NC là :ể ẳ12 (cm)Di tích hình bình hành AMCN ng:ệ ằ6 30 (cm 2)Ta có: 60 30 (l n)ầV di tích hình ch nh ABCD đôi di tích hình bình hành AMCN.ậ ệDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.