Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-10 14:19:34
Nội dung
Doc24.vnGi bài trang 1ả 21 SGK Toán 5: Th tích hình chể ữnh tậH ng gi bài 1, 2, trang 121 SGK Toán 5ướ ớĐ BÀIỀCâu Tính th tích hình ch nh có chi dài a, chi ng và chi uể ềcao c:a) 5cm, cm cmb) 1,5 m, 1,1 0,5mCâu 2: Tính th tích kh có ng nh hình bên:ể ưCâu 3: Tính th tích hòn đá trong theo hình đâyể ướ ướ NG GI IƯỚ ẢDoc24.vnDoc24.vnCâu 1: Tính th tích hình ch nh có chi dài a, chi ng và chi uể ềcao cTh tích hình ch nh trong tr ng là:ể ườ ợCâu 2:Chia hình chũ nh thành hai ph n: hình và hình 2ộ ầTh tích hình ch nh là:ể ậ12 480 (cm )Hình ch nh có chi dài là:ộ ề15 (cm)Th tích hình ch nh là:ể ậ7 210 (cm 3)Th tích kh là:ể ỗ480 210 690 (cm 3)Đáp :ố 690 (cm 3)Câu 3:Th tích hòn đá ng th tích hình ch nh (ph ng lên)ể ướ ầcó đáy và có chi cao là: (cm)ủ ềTh tích hòn đá là: 10 10 200 (cmể 3)Doc24.vnDoc24.vnĐáp :ố 200 (cm 3)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.