Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 110 SGK Sinh lớp 8: Vitamin và muối khoáng

a2202e8495627bb38e48cf19f56c8147
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-04-13 14:45:38 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 110 SGK Sinh 8: Vitamin và mu khoángả ốA. Tóm lý thuy t: Vitamin và mu khoángắ ốVitamin và mu khoáng tuy không cung năng ng cho th nh ng không th ượ ểthi trong kh ph ăn ng. cung cho th các lo vitamin và mu ốkhoáng theo lí ng cách ph các lo th ăn trong ăn hàng ngày.ộ ữB. ng gi bài SGK trang 110 Sinh 8: Vitamin và mu khoángướ ốBài 1: (trang 110 SGK Sinh 8)Vitamin có vai trò gì ho ng sinh lí th ?ố ểĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảVitamin tham gia vào trúc nhi enzim các ph ng sinh hóa trong th ểThi vitamin gây lo các ho ng sinh lí, quá th vitamin cũng gây nh nguy ệhi m.ểBài 2: (trang 110 SGK Sinh 8)Em hãy nh ng đi em bi các lo vitamin và vai trò các lo vitamin đó?ể ạĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảVitamin A, B, C, D. Vitamin quan tr ng trong th con ng i,ọ ườ Th giác: các có ch vitamin A. Nó th ượ ượ ụb lu ng th kinh chuy nh dây th kinh th giác. Vì có ượ ặc vitamin là ph không th thi vi th giác con ủng i.ườ Vitamin hình thành ng: vitamin này tham gia vào quá trình th canxi ươ ụvà photpho ru non, nó còn tham gia vào ng tu ng.ở ươ Vitamin Kích thích nhanh li o: do vai trò trong vi các mô mà ệvitamin cũng đóng vai trò trong quá trình li o. Ngăn ng ung th ớvitamin thành nhân quan tr ng làm ch quá trình phát nh ốbênh ung th .ưBài 3*: (trang 110 SGK Sinh 8)Hãy gi thích vì sao trong th kì thu Pháp, ng bào các dân Vi và Tây ắNguyên ph tranh tro ăn?ả ểĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảTrong tro tranh có mu khoáng tuy không nhi và ch là mu kali. ốVì y, vi ăn tro tranh ch là bi pháp th ch không th thay th hoàn toàn ếmu ăn hàng ngày.ốBài 4: (trang 110 SGK Sinh 8)Vì sao sung th ăn giàu ch cho các bà khi mang thai?ầ ẹĐáp án và ng gi bài 4:ướ ảS cho thành ng và tham gia quá trình chuy hóa. Vì y, bà ẹmang thai sung ch thai phát tri t. ng kh nh.ầ ượ ườ ạDOC24.VN