Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 6: Hạt và các bộ phận của hạt

0a5eba8567fb582f5388600d24f0e5ea
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-08-03 08:19:06 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 109 SGK Sinh 6: và các ph tả ạA. Tóm lý thuy t:ắ ếH có phôi và ch dinh ng tr Phôi m: m, thân m, ưỡ ầlá và ch m. Ch dinh ng tr ch trong phôi nhũ ho trong láầ ưỡ ặm (v nh ng không có phôi nhũ). Cây Hai lá phôi có hai lá m, ầcây lá phôi ch có lá m.ộ ầB. ng gi bài SGK trang 109 Sinh 6:ướ ớBài 1: (trang 109 SGK Sinh 6): Tìm nh ng đi gi ng nhau và khác nhau gi ủcây hai lá và cây lá m?ầ ầĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảĐi gi ng nhau gi cây Hai lá (h đen) và cây lá (h ngô) là: ạđ có bao t, phôi. Phôi có: ch m, lá m, thân và ễm m.ầĐi khác nhau gi cây Hai lá và cây lá là: phôi cây ạHai lá thì có lá m, còn phôi lá thì có lá m. Ch dinh ấd ng tr cây Hai lá trong lá m, còn cây lá thì mưỡ phôi nho.ởBài 2: (trang 109 SGK Sinh 6): Vì sao ng ta ch gi làm gi ng các to, ch c, ườ ắm y, không và không sâu nh?ẩ ệĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảNg ta ch gi làm gi ng các to, ch c, y, không là kh e, có ườ ỏnhi ch dinh ng. Đó là nh ng đi ki t, cây non kh e.ề ưỡ ỏH không sâu nh thì cây non không sâu nh do tr mang theo và đó cũng ướlà nh ng kh là đi ki cho và phát tri t.ữ ốBài 3: (trang 109 SGK Sinh 6)Sau khi xong bài này có nói ng: có ba ph là phôi và ch ấdinh ng tr Theo em câu nói có chính xác không? Vì sao?ưỡ ạĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảCó nói ng: ph là phôi và ch dinh ng tr Câu nói ưỡ ủb đó cũng đúng, nh ng ch th chính xác là vì ch dinh ng tr ưỡ ạ(cũng nh đen) trong lá (t là trong phôi).ư ằCâu cu bài:ỏ ốCó th dùng nh ng cách nào xác nh các nhãn, mít là cây Hai lá m?ể ầH ng gi i:ướ ảCó cách xác nh nhãn, mít là cây Hai lá m. Đó là:ị ầ Bóc tách tìm ph phôi quan sát lá phôi.ạ ượ ủ Gieo cho có th quan sát lá cây m.ạ ượ ầDOC24.VN