Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành

2421613035c293e9f6a1b97b9b9ba442
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-11-04 14:04:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1342 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 10 10 3, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành -Diện tích hình bình hànhHướng dẫn giải bài GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH SGK toán (bài 1, 2,3 SGK Toán lớp trang 102, 103)ÔN LÝ THUYẾT:Hình bình hành có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhauBÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 102/SGK Toán 4)Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?Đáp án:Trong các hình trên, hình 1, và hình là hình bình hành.BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 102/SGK Toán 4)Cho biết trong hình tứ giác ABCD:Doc24.vnDoc24.vnAB và CD là hai cạnh đối diện.AD và BC là hai cạnh đối diệnHình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặpcạnh đối diện song song và bằng nhau?Đáp án:Trong hình này, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện, song song vàbằng nhau.BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 103/SGK Toán 4)Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:Đáp án:Các em sẽ như sau:Doc24.vnDoc24.vnHướng dẫn giải bài DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH SGK toán (bài1, 2, SGK Toán lớp trang 104)ÔN LÝ THUYẾT: Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng mộtđơn vị đo). hT rong đó: là diện tích; là độ dài đáy; là chiều cao của hình bình hành.BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 104/SGK Toán 4)Tính diện tích của mỗi hình bình hành sau:Đáp án:Hình bình hành thứ nhất có diện tích là: 45 (cm 2)Hình bình hành thứ hai có diện tích là: 13 52 (cm 2)Hình bình hành thứ ba có diện tích là: 63 (cm 2)Doc24.vnDoc24.vnĐáp số: 45 cm 2; 52 cm 2; 63 cm 2.BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 104/SGK Toán 4)Tính diện tích của:Đáp án:a) Diện tích hình chữ nhật là: 10 50 (cm 2)b) iện tích hình bình hành là: 10 50 (cm 2)BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 104/SGK Toán 4)Tính diện tích của hình bình hành biết:a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34 cm.b) Độ dài đáy là 4m; chiều cao là 13 dm.Đáp án:a) Đổi 4dm 40cmDiện tích của hình bình hành là: 40 34 1360 (cm 2)b) Đổi 4m 40dmDiện tích hình bình hành là: 40 13 520 (dm 2)Đáp số: 1360cm 520dm 2Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.