Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

00c3279d2a19a63cb6a0e0ef8f1c36cd
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-18 15:38:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 400 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 1: ph thu ng dòng đi vào hi đi th gi hai đu dâyự ườ ầd nẫ1. Bài trang sgk lí 9ậa) Quan sát ch đi hình 1.1, tên, nêu công ng và cách ng bơ ộph trong đ.ậ b) Ch (+) các ng đo đi có trong ph đc phía đi hayố ượ ểB?H ng n:ướ ẫa) Ampe dùng đo ng dòng đi ch trong ch, ampe ti pế ườ ếtrong ch đo ng dòng đi Vôn dùng đo hi đi th chạ ườ ạđi n, vôn song song ch đi đo hi đi th Khóa dùng đóng,ệ ểng ch điên.ắ ạb) Ch ng vôn ampe trong ph đc phí đi A.ố ươ ượ ể2. Bài trang sgk lí 9ậT qu thí nghi m, hãy cho bi t, khi ta thay đi hi đi th gi hai đu dây n,ừ ẫc ng dòng đi ch qua dây n, ng dòng đi ch qua dây đó cóườ ườ ẫm quan nh th nào hi đi th ?ố ếH ng n:ướ ẫKhi thay đi hi đi th gi hai đu dây n, ng dòng đi ch qua dây nổ ườ ẫđó tăng lên khi hi đi th tăng, gi đi khi hi đi th gi m.ệ ả3. Bài trang sgk lí 9ậT th 1.2 hãy xác đnh:ừ ịDoc24.vnDoc24.vn a) ng dòng đi ch qua dây khi hi đi th là 2,5V; 3,5V.ườ ếb) Xác đnh giá tr U, ng đi kì trên th đó.ị ịH ng n:ướ ẫa) ng dòng đi ch qua dây khi hi đi th 2,5V là 0,5A; khi hi đi nườ ệth 3,5V là 0,7A.ếb) đi kì trên th gióng xu ng hai tr th ta th có hi uấ ệđi th 5V, ng dòng đi là 1A.ệ ườ 4. Bài trang sgk lí 9ậTrong ng có ghi giá tr và đo đc trong thí nghi dâyả ượ ộd n. Em hãy đoán giá tr ph có trong các còn tr ng. (Gi phép đo trong thíẫ ửnghi có sai không đáng ).ệ ểH ng n:ướ ẫĐi giá tr còn thi vào ng.ề Doc24.vn