Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Tập hợp

22abc2ec9c41cb1b4f3e4080b649475e
Gửi bởi: Ngô Quang Hải vào ngày 2016-09-24 01:37:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

DOC24.VNBÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 13 ĐẠI SỐ LỚP 10 TẬP HỢPBài 1.a) Cho {x N| 20 và chia hết cho 3}∈Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.b) Cho tập hợp {2, 6, 12, 20, 30}.Hãy xác định bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m60.Hướng dẫn giải:a) {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}.b) {x n(n 1), N, 5}.∈ ∈c) Học sinh tự thực hiện.Bài 2. Trong hai tập hợp và dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại Hai tậphợp và có bằng nhau không?a) là tập hợp các hình vuôngB là tập hợp các hình thoi.b) {n là một ước chung của 24 và 30}∈B {n N/ là một ước của 6}.∈Hướng dẫn giải:a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông). Vậy B, B.⊂b) Mỗi số là ước của là một ước chung của 24 và 30.n => A. Vậy A. Mặt khác mỗi ước chung của 24 và 30 là một ước của 6.∈ ⊂Vậy B. Suy ra B.⊂Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập hợp saua) {a, b};b) {0, 1, 2}.Hướng dẫn giải:a) {a}, {b}, Ø, A.b) {0}, {1}, {2}, {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}, Ø, B.Ghi chú: Tập hợp là tập hợp con của tập hợp bất kì. Mỗi một tập hợp là tập hợp con củaDOC24.VNchính nó.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.