Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

39643032376132643239616562613334616632303139333938366631633836346438643435663166646235396633396364333936366130663033636164346162
Gửi bởi: Ngô Quang Hải vào 01:25 AM ngày 24-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíBÀI TẬP 1, 2, SGK TRANG 18 ĐẠI SỐ LỚP 10 CÁC TẬP HỢP SỐBài 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục sốa) [-3;1) (0;4];b) (0; 2] [-1;1);c) (-2; 15) (3; +∞);d) (-1; [-1; 2) e) (-∞; 1) (-2; +∞).Hướng dẫn giải:a) [-3;1) (0;4] [-3; 4]b) (0; 2] [-1;1) [-1; 2]c) (-2; 15) (3; +∞) (-2;+∞)d) e) Bạn tự giải.Bài 2. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục sốa) (-12; 3] [-1; 4];b) (4, 7) (-7; -4);c) (2; 3) [3; 5);d) (-∞; 2] [-2; +∞).Hướng dẫn giải:a) (-12; 3] [-1; 4] [-1; 3]b) (4, 7) (-7; -4) Øc) (2; 3) [3; 5) Ød) (-∞; 2] [-2; +∞)= [-2; 2].Học sinh tự vẽ.Bài 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục sốa) (-2; 3) (1; 5);b) (-2; 3) [1; 5);c) (2; +∞); 34VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíd) (-∞; 3].Hướng dẫn giải:Học sinh tự vẽ.a) (-2; 3) (1; 5) (-2; 1];b) (-2; 3) [1; 5) (-2; 1);c) (2; +∞) (- ∞; 2]d) (-∞; 3] (3; +∞).Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.