Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

65653033303665643266323765303730623639383730313238663033643661636539663662383839616439376137666432353864363464393430376361303335
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 10:26 AM ngày 26-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK ch 11 bài 12: Đc gi haiả ướ ữcu chi tranh th gi (1918­1939)ộ ớCâu 1: Tình hình Đc trong nh ng năm 1918 1923 có nh ng đi mướ ểnào t?ổ ậTr i:ả ờ• Là tr n,ch nhi th ng kinh chính tr và quân sướ ựs đ. Mâu thu xã ngày càng gay bùng cu cáchụ ộm ng dân ch tháng 11­1918ạ ả• Tháng 6­1919, Đc kí Hoà Véc­xai nh ng đi kho ng cứ ướ ứn ng nặ ề• Tháng 11­1918, cách ng dân ch bùng Mùa hè 1919 ngạ ộhoà Vaima ra điờ• Đng ng Đc (thành vào tháng 12­1918) đã tr ti lãnh đoả ạphong trào• Trong nh đó, phong trào cách ng ti dâng cao trong nh ngố ữnăm 1919­1923• Đnh cao phong trào là cu công nhân vùng Ba­vi­e tháng 4­ỉ ủ1919, đn thành ng Hoà Xô Vi Ba­vi­eẫ ướ ế• 10­1923, công nhân Ham­bu kh nghĩa vũ trang nh ng th i.ố ạCâu 2: Vì sao Ch nghĩa phát xít th ng th Đc?ủ ứTr i:ả ờSau cu kh ng ho ng kinh 1929­1933 đã giáng đòn ng làm kinh ­ộ ếchính tr xã Đc kh ng ho ng tr tr ngị ọ­ đi phó kh ng ho ng, giai quy quy đnh đaể ưHít­le th lĩnh Đng Qu xã lên quy n, Phát xít hoá chính quy n, thi tủ ếl ch đc tài, kh ng công khaiậ ố­ Đng ng Đc kiên quy đu tranh nh ng không ngăn đc quáả ượtrình yấDoc24.vn­ 30.11.1933, Hit­le lên làm th ng. Ch nghĩa Phát xít th ng th Đcủ ướ ứCâu 3: Trình bày ng các giai đo phát tri Đc gi haiắ ướ ữcu chi tranh th gi i?ộ ớL gi i:ờ ảCác giai đo phát tri Đc gi hai cu chi tranh th gi i:ạ ướ ớ• Nh ng năm 1918 1923 là th kì khó khăn Đc.ữ ướ ứ• Nh ng năm 1924 1929 là th kì đnh và phát tri n.ữ ể• Nh ng năm 1929 1933 là th kì khùng ho ng kinh .ữ ế• Nh ng năm 1933 1939 là th kì Hít­le lên chính quy và thi pữ ạch phát xít.ế ộCâu 4: Trong nh ng năm 1933 1939, chính ph Hít­le đã th hi chínhữ ệsách kinh chính tr và đi ngo nh th nào?ế ếL gi i:ờ ảTrong nh ng năm 1933­1939, Hít­le th hi các chính sách ph đngữ ộv chính tr kinh đi ngo iề ạ­ Chính tr :ị+ Công khai kh ng các đng phái dân ch ti đt Đng ng raủ ảngoài vòng pháp lu tậ+ Th tiêu ng hoà Vai­ma, thi chuyên chính đc tài do Hít­leủ ộlãnh đoạ­ Kinh :ế+ ch theo ng trung nh nh, ph nhu quân sổ ướ ự+ 7.1933, Hít­le thành ng đng kinh đi hành ho đng aậ ủcác ngành kinh .ế­ Thoát kh kh ng ho ng, phát tri nhanh chóng. Năm 1938 công nghi pỏ ệĐc đã qua các Châu Âuứ ượ ướ­ Đi ngo iố ạ+ 10.1933, Đc tuyên rút kh Qu liên đc do hành đngứ ượ ộDoc24.vn+ 1935, Ra nh ng đng viên quân ch, bi Đc tr thành tr iệ ướ ạlính kh ng lổ ồ+ Kí Nh n: “Hi ch ng Qu ng n”. Hình thành kh iớ ướ ốphát xít Đc Nh nứ ả→ Nh ti phát đng chi tranh phân chia th gi iằ ớDoc24.vn