Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 15: Thương mại và du lịch

366f720bc69a860de7a7731d0caeebb3
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2017-12-27 14:39:16 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐỊALÍ9BÀI15:GIẢIBÀITẬPTHƯƠNGMẠIVÀDULỊCHI.MỨCĐỘCẦNĐẠTĐƯỢC-Trìnhbàyđượctìnhhìnhpháttriểnvàphânbốcủangànhdịchvụ:Thươngmại,dulịch.-Xácđịnhtrênbảnđồmộtsốtuyếnđiểmdulịchchủyếu.II.KIẾNTHỨCCƠBẢNA.Nộithương-Cảnướclàmộtthịtrườngthốngnhất.Hànghoádồidào,đadạng,tựdolưuthông.Hệthốngcácchợhoạtđộngtấpnậpởcảthànhthịvànôngthôn.-Hoạtđộngthươngmạigiữacácvùngtrongnướckhácnhau:TổngmứcbánlẻvàdoanhthudịchvụtiêudùnglớnnhấtởĐôngNamBộ,sauđóđếnĐồngbằngsôngCửuLongvàĐồngbằngsôngHồng;thấpnhấtởTâyNguyên.-Haitrungtâmthươngmại,dịchvụlớnvàđadạngnhất:TP.HỒChíMinh,HàNội.B.Ngoạithương-Ýnghĩa:Cótácdụngtrongviệc:+Giảiquyếtđầurachocácsảnphẩm.+Đổimớicôngnghệ.+Mởrộngsảnxuấtvớichấtlượngcao.+Cảithiệnđờisôngnhândân.-Mặthàngxuấtkhẩu:Hàngcôngnghiệpnặngvàkhoángsản;hàngcôngnghiệpnhẹvàtiểuthủcôngnghiệp;hàngnông,lâm,thuỷsản.+Mặthàngnhậpkhẩu:Máymócthiếtbị,nguyênliệu,nhiênliệu...-Hiệnnay,nướctabuônbánnhiềuvớiNhậtBản,cácnướcASEAN,TrungQuốc,HànQuốc,Ô-xtrây-li-a,mộtsốvùnglãnhthổnhưĐàiLoan,HồngCông,thịtrườngchâuÂuvàBắcMĩ.C.Dulịch-Ýnghĩa:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí+Đemlạinguồnthunhậplớn.+Gópphầnmởrộnggiaolưugiữanướctavớicácnướctrênthếgiới.+Cảithiệnđờisốngnhândân.-Tàinguyêndulịchgiàucó:+Tàinguyêndulịchtựnhiên(phongcảnh,bãitắmđẹp,khíhậutốt,cónhiềuđộngvậtquýhiếm,...).+Tàinguyêndulịchnhânvăn(cáccôngtrìnhkiếntrúc,ditíchlịchsử,lễhộitruyềnthống,cáclàngnghềtruyềnthống,vănhoádângian,...).+Nhiềuđịađiểmdulịchnổitiếngđãđượccôngnhậnlàdisảnthếgiới:VịnhHạLong,ĐộngPhongNha,CốđôHuế,DitíchMĩSơn,PhốcổHộiAn.-Kháchdulịchtrongnướcvàquốctếngàycàngđông.-Sảnphẩmdulịchđadạng.III.GỢIÝTRẢLỜICÂUHỎIGIỮABÀI1.Quansáthình15.1,hãychobiếthoạtđộngnộithươngtậptrungnhiềunhấtởnhữngvùngnàocủanướcta?Trảlời:HoạtđộngnộithươngtậptrungnhiềunhấtởĐôngNamBộ,sauđótiếpđếnlàĐồngbằngsôngHồngvàĐồngbằngsôngCửưLong.2.Hãynhậnxétbiểuđồ(hình15.1.Tổngmứcbánlẻhànghóavàdoanhthudịchvụtiêudùngphântheovùngnăm2002)vàkểtêncácmặthàngxuấtkhẩuchủlựccủanướctamàembiết.Trảlời:-Nhậnxét:Trongcơcấugiátrịxuấtkhẩucủanướctanăm2002,chiếmtỉtrọnglớnnhấtlàhàngcôngnghiệpnhẹvàtiểuthủcôngnghiệp,tiếpđếnlàhàngcôngnghiệpnặngvàkhoángsản,saucùnglàhàngnông,lâm,thuỷsản.-Cácmặthàngxuấtkhẩuchủlựccủanướcta:+Khoángsản:Dầuthô,thanđá,...+Nôngsản,thuỷsản:Gạo,càphê,điều,tôm,cá,mựcđônglạnh,...VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí+Sảnphẩmcôngnghiệpchếbiến:Hàngdệtmay,điệntử,...IV.GỢIÝTHỰCHIỆNCÂUHỎIVÀBÀITẬPCUỐIBÀI1.HàNộivàThànhphốHồChíMinhcónhữngđiềukiệnthuậnlợinàođểtrởthànhcáctrungtâmthươngmại,dịchvụlớnnhấtcảnước?Trảlời:Điềukiệnthuậnlợicủahaithànhphố:-Cóvịtríđặcbiệtthuậnlợi.-Đâylàhaitrungtâmkinhtếlớnnhấtcảnước.-Haithànhphốđôngdânnhấtnướcta.-Tậptrungnhiềutàinguyêndulịch.2.HãyxácđịnhtrênLượcđồViệtNammộtsốtrungtâmdulịchnổitiếng.Trảlời:HàNội,TP.HồChíMinh,Huế,ĐàNẵng,HạLong,HảiPhòng,NhaTrang,ĐàLạt,cầnThơ.3.VìsaonướctalạibuônbánnhiềunhấtvớithịtrườngkhuvựcchâuÁ-TháiBìnhDương?Trảlời:-Đâylàkhuvựcgầnnướcta.-Khuvựcđôngdânvàcótốcđộpháttriểnnhanh.V.CÂUHỎITỰHỌC1.Tổngmứcbánlẻhànghoávàdoanhthudịchvụtiêudùngnăm2002caonhấtthuộcvềvùngA.ĐồngbằngsôngHồng.B.DuyênhảiNamTrungBộ.C.ĐôngNamBộ.D.ĐồngbằngsôngCửuLong.2.Haitrungtâmthươngmại,dịchvụlớncủanướctalàA.HàNội,TP.HồChíMinh.B.HàNội,HảiPhòngC.TP.HồChíMinh,cầnThơ.D.CầnThơ,ĐàNăng.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí3.Trongcơcấugiátrịxuấtkhẩunăm2002,tỉtrọngcủahàngcôngnghiệpnhẹvàtiểuthủcôngnghiệplà.A.40,4%.B.40,5%.C.40,6%.D.40,7%.4.NướctahiệnbuônbánchưanhiềuvớithịtrườngA.khuvựcchâuÁ-TháiBìnhDương.B.NhậtBản.C.ASEAN.D.ChâuPhi.5.Loạinàosauđâykhôngthuộctàinguyêndulịchnhânvăn?A.Côngtrìnhkiếntrúc.B.Lễhộitruyềnthống,C.Hangđộngcacxtơ.D.Làngnghềtruyềnthống.