Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 23: Sông và hồ

19a6c78acefb06698d0270ab14c2c557
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-01-19 16:01:45 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíGiảibàitậpSGKĐịalýlớp6Bài23:Sôngvàhồ1.Sôngvàlượngnướccủasông:a)Sông:-Làdòngchảytựnhiênthườngxuyên,tươngđốiổnđịnhtrênbềmặtthựcđịa.-Nguồncungcấpnướcchosông:mưa,nướcngầm,băngtuyếttan.-Làdiệntíchđấtđaicungcấpthườngxuyênchosônggọilà:Lưuvựcsông.-Sôngchínhcùngvớiphụlưu,chilưuhợpthànhhệthốngsông.b)Lượngnướccủasông:-Lượngnướcchảyquamặtcắtnganglòngsôngở1địađiểmtrong1giây(m3/S)-Lượngnướccủamộtconsôngphụthuộcvàodiệntíchlưuvựcvànguồncungcấpnước.-Thủychếsông:Lànhịpđiệuthayđổilưulượngcủa1consôngtrong1năm.-Đặcđiểmcủa1consôngthểhiệnqualưulượngvàchếđộchảycủanó2.Hồ:-Làkhoảngnướcđọngtươngđốisâuvàrộngtrongđấtliền.-Có2loạihồ:+Hồnướcmặn+Hồnướcngọt.-Nguồngốchìnhthànhkhácnhau.+Hồvếttíchcủacáckhúcsông(HồTây)+Hồmiệngnúilửa(Pleiku)-Hồnhântạo(Phụcvụthủyđiện)-Tácdụngcủahồ:Điềuhòadòngchảy,tướitiêu,giaothông,phátđiện...-Tạocácphongcảnhđẹp,khíhậutronglành,phụcvụnhucầuandưỡng,nghỉngơi,dulịch.Vídụ:HồThanThở(ĐàLạt),HồTây(HàNội),hồGươm(HàNội)*HƯỚNGDẪNTRẢLỜICÂUHỎILÝTHUYẾT1.Dựavàolượcđồhình59(SGKtrang70),hãyxácđịnhlưuvực,cácphụlưuvàchilưucủaconsôngchính?Trảlời:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíDựavàotêncủasôngchính,phụlưu,chilưughitrênlượcđồhình59đểxácđịnh.Lưuvựcsôngcủaconsôngchínhlàtoànbộdiệntíchđấtđaicungcấpnướcthườngxuyênchonó2.Theoem,lưulượngcủamộtconsônglớnhaynhỏphụthuộcvàonhữngđiềukiệnnào?Trảlời:Lưulượngcủamộtconsônglớnhaynhỏphụthuộcvàodiệntíchlưuvựcvànguồncungcấpnước3.QuansátbảngLưuvựcvàlưulượngnướcsôngHồngvàsôngMêCông(SGKtrang71),hãysosánhlưuvựcvàtổnglượngnướccủasôngMêCôngvàsôngHồng?Trảlời:-Diệntíchlưuvực,tổnglượngnước,tỉlệtổnglượngnướcmùalũcủacôngMêCônglớnhơnsôngHồng.-TỉlệtổnglượngnướcmùacạcủasôngHồnglớnhơnsôngMêCông4.Bằngnhữnghiểubiếtthựctế,emhãychovídụvềnhữnglợiíchcủasông?Trảlời:Nhữnglợiíchcủasông:-Cungcấpnướcchosảnxuấtnôngnghiệp,côngnghiệpvàsinhhoạt-Pháttriểngiaothôngvậntảiđườngsông-Xâydựngcácnhàmáythủyđinẹ-Thoátnướcvềmùalũ-Bồiđắpphùsa-Lànơikhaithácvànuôitrồngthủysản...VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí5.Căncứvàotínhchấtcủanước,emhãychobiếttrênthếgiớicómấyloạihồ?Trảlời:Căncứvàotínhchấtcủanước,trênthếgiớicóhailoạihồ:hồnướcngọtvàhồnướcmặn6.Emhãynêntênmộtsốhồnhântạomàembiết?Cáchồnàycótácdụnggì?Trảlời:-HồThácBà,hồHòaBình,hồTrịAn...cótácdụng:thủyđiện,nuôitrồngthủysản,dulịch....-HồDầuTiếng:cótácdụngthủylợi,nuôitrồngthủysản,dulịch*HƯỚNGDẪNTRẢLỜICÂUHỎIBÀITẬP1.Thếnàolàhệthốngsông?Thếnàolàlưuvựcsông?Trảlời:-Sôngchínhcùngvớicácphụlưu,chilưuhợpthànhhệthốngsông-Lưuvựcsônglàvùngđấtđaicungcấpnướcthườngxuyênchomộtconsông.2.Sôngvàhồkhácnhaunhưthếnào?Trảlời:-Sônglàdòngnướcchảythườngxuyêntươngđốiổnđịnhtrênbềmặtlụcđịa-Hồlàkhoảngnướcđọngtươngđốirộngvàsâutrongđấtliên3.Emhiểuthếnàolàtổnglượngnướctrongmùacạnvàtổnglượngnướctrongmùalũcủamộtconsông?TrảlờiVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-Tổnglượngnướctrongmùacạncủamộtconsônglàlượngnướctổngcộngcủaconsôngđótrongcácthángmùacạn-Tổnglượngnướctrongmùalũlàlượngnướctổngcộngtrongcácthángmùamưa.4.Dựavàobảngởtrang71,hãytínhvàsosánhtổnglượngnước(\\(m^3\\))củasôngHồngvàsôngCửuLongtrongmùacạnvàmùalũ.Vìsaocósựchênhlệchđó?Trảlời:-Tổnglượngnước(m3)củasôngHồngvàsôngCửuLongtrongmùacạnvàmùalũ:SôngHồngSôngMêCôngTổnglượngnướctrongmùacạn(m3)Tổnglượngnướctrongmùalũ(m3)3090101,4405,6-Sosánhtổnglượngnước(m3)củasôngHồngvàsôngCửuLongtrongmùacạnvàmùalũvàgiảithíchnguyênnhân:+Tổnglượngnướcmùalũởsôngđềulớnhơnrấtnhiềutổnglượngnướctrongmùacạndomùalũcónguồncungcấpnướcmưa,băngtuyếntannênsôngcólượngnướclớn.+TổnglượngnướcmùacạncủasôngMêCôngnhỏhơntổnglượngnướcmùalũ(4lần),domùacậnhầunhưkhôngcómưa.TổnglượngnướctrongmùacạncủasôngHồngnhỏhơntổnglượngnướcmùalũ(3lần),dotrongmùacạnởmiềnBắccómưaphùn.+TổnglượngnướcmùalũvàmùacạnởsôngMêCôngđềulớnhơnsôngHồngdođâylàconsônglớn,códiệntíchlưuvựcrộng.5.Sônglàgì?Lưulượngnướclàgì?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrảlời:-Sônglàdòngnướcchảythườngxuyêntươngđốiổnđịnhtrênbềmặtlụcđịa-Lưulượnglàlượngnướcchảyquamặtcắtnganglòngsôngởmộtđiểmnàođó,trongmộtgiâyđồnghồđượcbiểuhiệnbằng\\(m^3\\)'s6.Hãychobiếtmốiquanhệgiữanguồncấpnướcvàthủychếcủasông?Trảlời:Mốiquanhệgiữanguồncấpnướcvàthủychếcủasông?-Nếusôngchỉphụthuộcvàomộtnguồncấpnước(Vídụ:nướcmưa)thìthủychếcủanótươngđốiđơngiản-Nhữngsôngphụthuộcvàonhiềunguồncấpnướckhácnhau(Vídụ:vừaphụthuộcvàonướcmưa,vừaphụthuộcvàonướcdobăngtuyếttan)thìthủychếcủanóphứctạphơn7.Thếnàolàhồ?Ngườitaphânloạicáchồnhưthếnào?Trảlời:-Hồlàcáckhoảngnướcđọngtươngđốirộngvàsâu-Phânloạihồ:+Dựavàotínhchấtcủanước,hồđượcphânthànhhailoại:Hồnướcngọtvàhồnướcmặn+Dựavàonguồngốchìnhthành:Hồvếttíchcủacáckhúcsông,hồmiệngnúilửa,hồnhântạo....
ngoc.hnue96@gmail.com
2020-09-24 14:52:03