Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

125e23b478dc954b433f1effc3956e10
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-03-20 16:12:55 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíGiảibàitậpSGKĐịalýlớp6Bài22:CácđớikhíhậutrênTráiđất1.Cácchítuyếnvàcácvòngcựctrêntráiđất:-Trênbềmặttráiđấtcó2đườngchítuyến.+ChítuyếnBắc+ChítuyếnNam-Có2vòngcựctrêntráiđất.+VòngcựcBắc+VòngcựcNam.Cácvòngcựclvàchítuyếnlàgianhgiớiphânchiacácvànhđainhiệt2.Sựphânchiabềmặttráiđấtracácđớikhíhậutheovĩđộ.-Có5vànhđainhiệt-Tươngứngvới5đớikhíhậutrêntráiđất.(1đớinóng,2đớiônhoà,2đớilạnh)a)Đớinóng:(Nhiệtđới)-Giớihạn:TừchítuyếnBắcđếnchítuyếnNam.-Đặcđiểm:QuanhnămcógócchiếuánhsánhMặtTrờitươngđốilớn,thờigianchiếusángtrongnămchênhlệchnhauít.Lượngnhiệthấpthuđượctươngđốinhiềunênquanhnămnóng.-Gióthổithườngxuyên:Tínphong-LượngmưaTB:1000mm-2000mmb)Haiđớiônhòa:(Ônđới)-TừchítuyếnBắcđếnvòngcựcBắcvàtừchítuyếnNamđếnvòngcựcNam.-Đặcđiểm:Lượngnhiệtnhậnđượctrungbình,cácmùathểhiệnrấtrõtrongnăm.-Gióthổithườngxuyên:Tâyônđới-LượngmưaTB:500-1000mmc)Haiđớilạnh:(Hànđới)-Giớihạn:TừvòngcựcbắcvềcựcbắcvàvòngcựcNamvềcựcNam.-Khíhậugiálạnh,băngtuyếtquanhnăm.-Gióđôngcựcthổithườngxuyên.-Lượngmưa500mm.*HƯỚNGDẪNTRẢLỜICÂUHỎILÝTHUYẾT1.Dựavàokiếnthứcđãhọc,hãychobiếtcácchítuyếnBắcvàNamnằmởnhữngvĩđộnào?Cáctiasángmặttrờichiếuvuônggócvớimặtđấtởcácđườngnàyvàocácngàynào?Trảlời:-ChítuyếnBắcnằmởvĩđộ\\(23^027'B\\);chítuyếnNamnằmởvĩđộ\\(23^027'N\\)VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-CáctiasángmặttrờichiếuvuônggócvớimặtđấtởđườngchítuyếnBắcvàongày22-6(hạchí)vàchiếuvuônggócvớimặtđấtởđườngchítuyếnNamvàongày22-12(đôngchí)2.TrênbềmặtTráiĐấtcòncócácvòngcựcBắcvàNam.Cácđườngnàynằmởcácvĩđộnào?Trảlời:-VòngcựcBắcnằmởvĩđộ\\(66^033'B\\)-VòngcựcNamnằmởvĩđộ\\(66^033'N\\)3.Dựavàohình58(SGKtrang67),hãykểtênnămđớikhíhậutrênTráiĐất?Trảlời:TrênTráiĐất,cónămđớikhíhậu:mộtđớikhíhậunhiệtđới,haiđớikhíhậuônđới,haiđớikhíhậuhànđới.4.Hãyxácđịnhvịtrícủađớinóng(haynhiệtđới)dựatheohình58(SGKtrang67)?TrảlờiVịtrícủađớinóng(haynhiệtđới):từ\\(23^027'B\\)đến\\(23^027'N\\)5.Hãyxácđịnhvịtrícủahaiđớiônhòa(hayônđới)(dựatheohình58,SGKtrang67)?Trảlời:Vịtrícủahaiđớiônhòa(hayônđới):từ\\(23^027'B\\)đến\\(66^033'B\\)vàtừ\\(23^027'N\\)đến\\(66^033'N\\)6.Hãyxácđịnhvịtrícủahaiđớilạnh(hayhànđới)(dựatheohình58,SGKtrang67)Trảlời:Vịtrícủahaiđớilạnh(hayhànđới):từ\\(66^033'B\\)đến\\(90^0B\\)(cựcBắc)vàtừ\\(66^033'N\\)đến\\(90^0N\\)(cựcNam)*HƯỚNGDẪNTRẢLỜICÂUHỎIBÀITẬP1.Cácchítuyếnvàvòngcựclànhữngranhgiớicủacácvànhđainhiệtnào?Trảlời-Cácchítuyếnlànhữngranhgiớicủavànhđainóngvàcácvànhđaiônđới-CácvòngcựclànhữngranhgiớicủacácvànhđaiônhòavàcácvànhđailạnhVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí2.Nêuđặcđiểmcủakhíhậunhiệtđới.Lượngmưatrongnămởđớinàylàbaonhiêu?Trảlời:-Đặcđiểmcủakhíhậunhiệtđới:+Quanhnămcógócchiếusángcủaánhsángmặttrờilúcgiữatrưatươngđốilớnvàthờigianchiếusángtrongnămchênhnhauít+Quanhnămnóng+Gióthổithườngxuyên:Tínphong-Lượngmưatrungbìnhnămđạttừ1.000mmdến2.000mm3.Nêuđặcđiểmcủakhíhậuônđới?Gióthổitrongđớinàychủyếulàgiógì?Trảlời:-Đặcđiểmcủakhíhậuônđới:+Gócchiếucủaánhsángmặttrờivàthờigianchiếusángtrongnămchênhnhaunhiều+Lượngnhiệttrungbình.Cácmùathểhiệnrấtrõtrongnăm+Lượngmưatrongnămdaođộngtừ500mmđến1.000mm-GióthườngxuyênthổitrongkhuvựcnàylàgióTâyônđới.4.Nêuđặcđiểmcủakhíhậuhànđới.Gióthổitrongkhuvựcnàychủyếulàgiógì?Trảlời:-Đặcđiểmcủakhíhậuhànđới:+Cógócchiếucủaánhsángmặttrờirấtnhỏ.Thờigianchiếusángdaođộngrấtlớnvềsốngàyvàsốgiờchiếutrongngày.+Làkhuvựcgiálạnh,cóbăngtuyếthầunhưquanhnăm+Lượngmưatrungbìnhnămthườngdưới500mm-GióthổitrongkhuvựcnàychủyếulàgióĐôngcực