Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

94fb912cc0e4043514c38bda258b1093
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-03-20 16:04:19 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài13:ĐịahìnhbềmặttráiđấtA.Kiếnthứctrọngtâm1.Núivàđộcaocủanúi-Núilàdạngđịahìnhnhôcaorõrệttrênbềmặtđát,cóđộcaotrên500m-Núicó3bộphân:Đỉnhnúi,sườnnúivàchânnúi.-Phânloạinúi(theođộcaotuyệtđối):oNúithấp:dưới1000moNúitrungbình:1000–2000moNúicao:Trên2000m.2.Núigiàvànúitrẻ-Căncứvàothờigianhìnhthànhvàhìnhdạngcủanúingườitaphânranúigiàvànúitrẻ.3.ĐịahìnhCaxtơvàcáchangđộng.-ĐịahìnhCaxtơlàloạiđịahìnhđặcbiệtcủavùngnúiđávôi.-Địahìnhđávôicónhiềuhìnhdạngkhácnhau,phổbiếnlàđỉnhnhọn,sườndốc.-Trongvùngnúiđávôicónhiềuhangđộngđẹp,cóthểpháttriểndulịch-Vídụ:ỞViệtNamcóđộngPhongNhaởQuảngBình,độngTamThanhởLạngSơn.B.BÀITẬPVÀHƯỚNGDẪNGIẢICâu1:Quansáthình34hãychobiếtcáchtínhđộcaotuyệtđốicủanúi(3)khácvớicáchtínhđộcaotươngđối(1)và(2)củanúinhưthếnào?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrảlời:Đểtínhđộcaocủanúi,thôngthườngtacóhaicáchđólàtínhđộcaotươngđốivàđộcaotuyệtđối.-Đểtínhđộcaotươngđốitatínhbằngcáchđotheochiềuthẳngđứngtừđỉnhnúilênchânnúi.-Đểtínhđộcaotuyệtđốitatínhbằngcáchđotheochiềuthẳngđứngtừđỉnhnúiđếnmựcnướcbiểntrungbình.Câu2:Quansáthình35,chobiết:Cácđỉnhnúi,sườnnúivàthunglũngcủanúigiàvànúitrẻkhácnhaunhưthếnào?Trảlời:Quansáthình35tathấy:-Ởnúitrẻ:Cóđộcaolớn,cócácđỉnhcaonhọn,sườndốcthunglũngsâu.-Ởnúigià:Độcaothấp,đỉnhtròn,sườnthoải,thunglũngrộng.Câu3:Quansáthình38,hãymôtảlạinhữnggìemthấyởtronghangđộng?Trảlời:Quansáthình38tathấy:Đâylàcácdạngđịahìnhcóhìnhthùrấtđặcbiệt.Cáckhốinúikhôngcao,cóváchdựngđứng,đỉnhnhọnvàkhágồghề.Câu4:Hãynêurõsựkhácbiệtgiữacáchđođộcaotươngđốivàcáchđođộcaotuyệtđối.Trảlời:Đểđođộcaocủanúi,ngườitathườngđobằnghaicách,đođộcaotuyệtđốihoặcđođộcaotươngđối.Haicáchđonàycósựkhácbiệtnhauvàkhônggiốngnhau.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐốivớicáchđođộcaotươngđối,ngườitatiếnhànhđotheochiềuthẳngđứngtừđỉnhnúilênchânnúi.Trongkhiđó,nếumuốnđođộcaotuyệtđốingườitalạitiếnhànhđotheochiềuthẳngđứngtừđỉnhnúiđếnmựcnướcbiểntrungbình.Câu5:Trìnhbàysựphânloạinúitheođộcao?Trảlời:-Căncứvàođộcao,ngườitaphânrathành:Núicao,núitrungbìnhvànúithấp.Núicao:Trên2000m.Núitrungbình:1000–2000mNúithấp:Dưới1000m-Ngoàira,ngườitacòncăncứvàothờigianchúngđượchìnhthànhđểchiathànhnúigiàvànúitrẻ.Câu6:Núigiàvànúitrẻkhácnhauởnhữngđiểmnào?Câu7:Địahìnhnúiđávôicónhữngđặcđiểmgì?Trảlời:ĐịahìnhCaxtơlàđịahìnhđặcbiệtcủavùngnúiđávôi.Cácngọnnúiởđâythừnglởmchởm,sắcnhọn.Địahìnhchủyếulàcáchangđộngrộngvàdàitrongcáckhốinúi.ĐólàVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphínhữngcảnhđẹptựnhiên,thuhútnhiềukháchdulịchthamquan.VídụởnướctacócáchangđộngnổitiếngnhưđộngPhongNha,độngTamThanh…