Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 11: Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

cd28141e52414d5323653bf19de5c912
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-01-17 16:31:24 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài11:ThựchànhsựphânbốcáclụcđịavàđạidươngtrênbềmặtTráiĐất1.Quansáthình28vàchobiết:-TỉlệdiệntíchlụcđịavàđạidươngởnửacầuBắc.-Tỉlệdiệntíchlụcđịavàđạidươngởnửacầu�aገ.Trảlời:-ỞnửacầuBắc:Tỉlệdiệntíchlụcđịa:39,4%Tỉlệdiệntíchđạidương:60,6%-Ởnửacầu�aገ:Tỉlệdiệntíchlụcđịa:19,0%Tỉlệdiệntíchđạidương:81,0%.2.QuansátbảnđồtựnhiênthếgiớihoặcquảĐịaCầuvàbảngsốliệudướiđâyrồichobiết:-TrênTráiđấtcónhữnglụcđịanào?-Lụcđịanàocódiệntíchlớnnhất?Lụcđịađónằገởnửacầunào?-Cáclụcđịanàonằገhoàntoànởnửacầu�aገ?-CáclụcđịanàonằገhoàntoànởnửacầuBắc?Trảlời:-TrênTráiđấtcónhữnglụcđịa:LụcđịaÁ–ÂuVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíLụcđịaPhiLụcđịaBắcMĩLụcđịa�aገMĩLụcđịa�aገcựcLụcđịaÔ-xtrây-li-a-LụcđịacódiệntíchbénhấtlàlụcđịaÔ–xtrây–li–a.Lụcđịanàynằገởnửabáncầu�aገ.-LụcđịacódiệntíchlớnnhấtlàLụcđịaÁ–Âu.LụcđịaÁ–ÂunằገởnửabáncầuBắc.-Cáclụcđịanằገhoàntoànởnửacầu�aገ:�aገCựcvàÔ–xtrây–li–a.-CáclụcđịanằገhoàntoànởnửacầuBắc:Á–ÂuvàBắcMĩ3.Hãyquansáthình29vàchobiết:Rìalụcđịagồገnhữngbộphậnnào?�êuđộsâucủatừngbộphận?Trảlời:Rìalụcđịagồገcóhaibộphận.Đólà:Thềገlụcđịa(Độsâu:0ገ–200ገ)Sườnlụcđịa(Độsâu:200ገ–2500ገ)4.Dựavàobảngdướiđây,chobiết:-�ếudiệntíchbềገặtTráiĐấtlà510triệukገ2thìbềገặtcácđạidươngchiếገbaonhiêuphầntrăገ?-Têncủabốnđạidươngtrênthếgiới.-Đạidươngnàocódiệntíchlớnnhấttrongbốnđạidương?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-Đạidươngnàocódiệntíchnhỏnhấttrongbốnđạidương?Trảlời:-Phầntrăገcủabềገặtcácđạidương:TacóT�ngdiệntíchcácđạidươnglà:�19,6�93,4�4,9�13,1�361triệukገ2Vậy%bềገặtcácđạidương�(361triệukገ2/510triệukገ2)x100%�0,8%-Têncủabốnđạidươngtrênthếgiới:TháiBình�ươngĐạiTây�ương�nĐộ�ươngBắcBăng�ương-Đạidươngcódiệntíchlớnnhất:TháiBình�ương.-Đạidươngcódiệntíchnhỏnhất:BắcBăng�ương.