Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

bef9f8d3ed638e77c781a0614912e2da
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-03-20 15:55:28 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài1:Vịtrí,hìnhdạngvàkíchthướccủaTráiĐấtI.Kiếnthức1.VịtrícủaTráiĐấttronghệMặtTrời–HệMặttrờibaogồm:Mặttrờivà8hànhtinh:SaoThủy,saoKim,TráiĐất,saoHỏa,saoMộc,saoThổ,saoThiênVương,saoHảiVương.–TráiĐấtởvịtríthứ3theothứtựxadầnMặtTrời.=>Ýnghĩa:VịtríthứbacủaTráiĐấtlàmộttrongnhữngđiềukiệnrấtquantrọnggópphầnđểTráiĐấtlàhànhtinhduynhấtcósựsốngtronghệMặtTrời.2.Hìnhdạng,kíchthướccủaTráiĐấtvàhệthốngkinh,vĩtuyến–Hìnhdạng:TráiĐấtcóhìnhcầu.–Kíchthước,rấtlớn:+Bánkính:6370km+Xíchđạo:40076km+Diệntích:510triệukm2–Hệthốngkinhtuyến,vĩtuyến:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí+Kinhtuyến:Lànhữngđườngnốiliền2điểmcựcBắcvàcựcNamcóđộdàibằngnhau.+Vĩtuyến:Lànhữngđườngvuônggócvớikinhtuyếncóđặcđiểmsongsongvớinhauvàđộdàinhỏdầntừxíchđạovềcực.+Kinhtuyếngốc:Làkinhtuyến0oquađàithiênvănGrin-uytnướcAnh+Vĩtuyếngốc:LàđườngXíchđạo,đánhsố0o.+KinhtuyếnĐông:Nhữngkinhtuyếnnằmbênphảiđườngkinhtuyếngốc.+KinhtuyếnTây:Nhữngkinhtuyếnnằmbêntráikinhtuyếngốc.+VĩtuyếnBắc:NhữngvĩtuyếnnằmtừXíchĐạolêncựcbắc.+VĩtuyếnNam:NhữngvĩtuyếnnằmtừXíchĐạoxuốngcựcNam.+NửacầuĐông:Nửacầunằmbênphảivòngkinhtuyến0ođến180oĐ+NửacầuTây:Nửacầunằmbêntráivòngkinhtuyến0ovà180oT+NửacầuBắc:NửabềmặtđịacầutínhtừXíchđạolêncựcBắc.+NửacầuNam:NửabềmặtđịacầutínhtừXíchđạođếncựcNam.–Côngdụngcủacácđườngkinhtuyến,vĩtuyến:DùngđểxácđịnhmọiđịađiểmtrênbềmặtTráiĐất.CâuhỏiHãychỉnửacầuBắcnửacầuNamcácvĩtuyếnBắcvàvĩtuyếnNamtrênquảĐịaCầuhoặctrênhình3.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrảlời:-NửacầuBắc:NửabềmặtđịacầutínhtừXíchđạođếncựcBắc.-NửacầuNam:NửabềmặtđịacầutínhtừXíchđạođếncựcNam-VĩtuyếnBắc:NhữngvĩtuyếnnằmtừXíchđạođếncựcBắc.-VĩtuyếnNam:NhữngvĩtuyếnnằmtừXíchđạođếncựcNam.II.TrảlờicáccâuhỏiCâu1:TrênquảĐịaCầu,nếucứcách10o,tavẽmộtkinhtuyếnthìcótấtcảbaonhiêukinhtuyến?Nếucứcách10o,tavẽmộtvĩtuyến,thìsẽcóbaonhiêuvĩtuyếnBắcvàbaonhiêuvĩtuyếnNam?Trảlời:TrênquảĐịacầu.nếucửcách10°.tavẽmộtkinhtuyến,thìcótấtcả36kinhtuyến.Nếucứ10°tavẽmộtvĩtuyếnthìtacó9vĩtuyếnBắcởnửacầuBắcvà9vĩtuyếnNamởnửacầuNam.ĐườngXíchđạolàvĩtuyến0°chungchocảhainửacầu.Vĩtuyến90°BởcựcBắcvàvĩtuyến90°NởcựcNamlàhaiđiểmcựcBẳcvàcựcNam.Bài2.HãyvẽmộthìnhtròntượngtrưngchoTráiĐấtvàghitrênđó:CựcBắc,cựcNam,đườngXíchđạonửacầuBắc,nửacầuNam.