Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

06160e2320bf8e662a6b14e269497861
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-04-06 16:21:21 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đặc điểm chung của tự nhiên Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi Hướng dẫn trả lời bài trang 56 sgk Địa Lí 12: Trả lời: Tìm đọc các dãy núi, cao nguyên, đỉnh núi, các dòng sông (theo yêu cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam). Xác định vị trí các dãy núi, đỉnh núi và các dòng sông nêu trong bài trên bản đồ. Hướng dẫn trả lời bài trang 56 sgk Địa Lí 12: Trả lời: Tự vẽ lược đồ trống Việt Nam. Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ.