Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

34306265623039613830313664333639623735623962613361393530393135383366663837353265363037346434643862616435333839363834373064643630
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 09:47 AM ngày 23-02-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì Bài (trang 45 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính của Hoa Kì. Bài (trang 46 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.