Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a (Tiết 2)

33653164366331333037313963616536353265613332663738356162356635346161336561353436666639373533303131396135663863303636303936636139
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 09:40 AM ngày 23-02-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 12: Ô-xtrây-li-a Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a 1. Dân số ít, gia tăng chủ yếu do nhập cư Dân số ô-xtrây-li-a còn ít: hơn 20 triệu dân trên 7,7 triệu km2. Dân số tăng chậm: 1900: 4,7 triệu; 1939: 6,9 triệu; 1985: 15,8 triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20,4 triệu. Tỉ lệ tăng dân số thấp (1,3%/năm, thời kì 1995 2000; 0,6% năm 2005) và có xu hướng giảm nhanh: từ 1,3% xuống 0,6%. Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: trước 1973, dân nhập cư có nguồn gốc từ châu Âu. Từ 1973 đến nay, dân nhập cư từ châu đến tăng nhanh, gần đây đạt 40%. Ô-xtrây-lia là một quốc gia đa dân tộc (151 tộc người), đa tôn giáo, đa văn hoá đang gắn kết với khu vực châu Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ 2. Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố rất không đồng đều Mật độ dân số ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người (3 người/km2). Dân cư phân bố rất không đều: Khoảng 90% dân số sống tập trung trên 3% diện tích các dải đất ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vùng nội địa chiếm 97% diện tích hầu như không có người (0,3 người/km2). Tỉ lệ dân cư đô thị cao, chiếm 85% dân số. Sự phân bố dần cư không đều khiến lao động sử dụng chưa hợp lí, tài nguyên thiên nhiên không được khai thác đúng mức 3. Dân cư của Ô-xtrây-li-a có chất lượng cao Dân cư Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp ứng hàng đầu thế giới. Ô-xtrây-li-a là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật chất lượng cao, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin và tài chính. Ô-xtrây-li-a chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu, giải Nô-ben khoa học kĩ thuật thế giới. Chỉ số HDI đạt 0,955; xếp thứ thế giới. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế phù hợp tiêu chí các nước phát triển: khu vực rất thấp (3%), khu vực III rất cao (71%). Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao nên ô-xtrây-li-a thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp lần so với nhóm nước phát triển OECD.