Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 39: Địa lý ngành thông tin liên lạc

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:42:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 39: lí ngành thông tin liên cị ạTr câu Lí 10 Bài 39 trang 151:ả Ngành thông tin liên đangạxâm nh vào các ho ng ch khác nh th nàoậ ?Tr i:ả ờT các ho ng ch có thông tin liên c, ngành thông tinấ ạliên xâm nh vào các ngành ch khác.ạ ụTr câu Lí 10 Bài 39 trang 152:ả Theo em bi t, thì internet choếphép ng ta có th ng các ch thông tin liên nàoườ ?Tr i:ả ờTh đi (Email), chat, trò chuy n, th ng i, ch đi ch vư ươ ụcông,...Tr câu Lí 10ị Bài 39 trang 152: vào hình 39, hãy phân tíchựđ đi phân máy đi tho trên th gi i.ặ ớTr i:ả ờ- máy đi tho trên 1000 dân nhi nh Hoa Kì, Ca-na-da, Tây Âu,ố ởTrung Âu, Nam Âu, Ô-xtray-li-a, Niu Di-len, Nh n,...ậ ả- máy đi tho trên 1000 dân ít nh châu Phi, châu Á.ố ướ ởBài trang 153 Lí 10:ị bi thích th hi dân vàẽ ốGDP/ng các nhóm theo bình quân máy đi tho trên 1000ườ ướ ạdân, vào ng li sau:ự ệTr i:ả ờ- bi :ẽ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Nh xét:ậ+ Ph dân ng trong các nghèo (GDP/ng 1000 USD).ầ ướ ườ+ Có quan gi GDP/ng và bình quân máy đi tho trên 100ố ườ ạdân, ng tr ng cho ng, trình phát tri kinh và phát tri nượ ểc ngành thông tin liên c.ủ ạBài trang 153 Lí 10:ị Tìm các ví ch ng minh nh ng to aụ ưở ủngành thông tin liên ng hi i.ạ ạTr i:ả ờ- phát tri thông tin liên làm thay nh quan ni vự ềkhông gian.- Thông tin liên làm thay các nhân phân xu t, làm tăngạ ấc ng nh quá trình phi trung hóa trong at ng các sườ ởkinh văn hóa, ng th tăng ng kh năng ph hành ng aế ườ ủcon ng kho ng cách xa trên Trái t.ườ ấM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả