Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-09-19 19:19:40 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giải bài 1, 2, trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn sốHỗn sốBài tập hỗn số giúp học sinh dễ dàng hiểu được cách đọc, viết hỗn số, biết hỗnsố gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.A. Lý thuyết hỗn số– Có hai cái bánh và 3/4 cái bánh.Ta nói gọn là có và 3/4cái bánh và viết gọn là cái bánh. gọi là hỗn số.2 và hay 3/4viết thành đọc là: hai và ba phần tư. có phần nguyên là 2, phần phân số là 3/4Phần phân số của hốn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết)phần phân số.B. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, trang 12,13,14 SGK Toán 5: HỗnsốDoc24.vnI. Giải bài tập Hỗn sốBài trang 12 SGK Toán 5Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:a) Hai và một phần tư.b) Hai và bốn phần năm.c) Ba và hai phần ba.Bài trang 13 SGK Toán 5Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Điền từ trái qua phải:II. Giải bài tập Hỗn số (tiếp theo)Doc24.vnBài trang 13 SGK Toán 5Chuyển các hỗn số sau thành phân số:Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:7/3 bảy phần ba)103/10 một trăm linh ba phần mười)Bài trang 14 SGK Toán 5Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Bài trang 14 SGK Toán 5Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Doc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.