Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 104 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-12 09:06:03

Mục lục
* * * * *

Câu 9

Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

A. thần kinh.                       B. tuần hoàn

C. nội tiết.                           D. sinh dục

Lời giải:

Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ nội tiết

Chọn C

Câu 10

Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ

A. tế bào kẽ trong tinh hoàn.

B. tuyến yên

C. vùng dưới đồi 

D. ống sinh tinh.

Lời giải:

Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ tế bào kẽ trong tinh hoàn.

Chọn A

Câu 11

Ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ

A. vùng dưới đồi                B. nang trứng

C. tuyến yên                       D. thể vàng.

Lời giải:

ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ  thể vàng.

Chọn D

Câu 12

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn FSH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn GnRH.

D. hoocmôn ICSH.

Lời giải:

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là hoocmôn FSH.

Chọn A

Lượt xem: 89