Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6 trang 150 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:07:12

Tại sao trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát ?

Lời giải chi tiết

Trong nuôi cấy liên tục, môi trường tương đối ổn định, vi sinh vật liên tục sinh trưởng, các Enzim cảm ứng liên tục tạo thành, do đó không có pha tiềm phát.

Lượt xem: 137

Các bài học liên quan