Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 82 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-12 07:11:41

Mục lục
* * * * *

Câu 6

Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái ?

A. Bọ ngựa, cào cào.

B. Cánh cam, bọ rùa.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Lời giải:

Cá chép, khỉ, chó, thỏ không qua biến thái 

Chọn C

Câu 7

Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

C. Bọ ngựa, cào cào

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Lời giải:

Cánh cam, bọ rùa phát triển qua biến thái hoàn toàn 

Chọn A

Câu 8

Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Bọ ngựa, cào cào.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Lời giải:

Bọ ngựa, cào cào phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Chọn B

Câu 9

Hiện tượng không thuộc biến thái là:

A. rắn lột bỏ da

B. châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.

C. nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.

D. bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết

Lời giải:

Hiện tượng không thuộc biến thái là:  rắn lột bỏ da

Chọn A

Câu 10

Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên.                 B. buồng trứng

C. tuyến giáp.                D. tinh hoàn.

Lời giải:

Chọn A

Lượt xem: 146