Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SBT Sinh học 12 trang 54, 55

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-14 02:42:13

Mục lục
* * * * *

Câu 6

Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen không mong muốn trong hệ gen là ứng dụng quan trọng của

A. công nghệ gen.

B. công nghệ tế bào.

C. công nghệ sinh học

D. kĩ thuật vi sinh.

Lời giải:

Công nghệ gen là biến đổi gen theo mong muốn của con người

Chọn A

Câu 7

Enzim giới hạn (restrictaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì ?

A. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

B. Cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định.

C. Mở vòng plasmit và cắt phân tử ADN tại những điểm xác định.

D. Nối đoạn gen cho vào plasmit.

Lời giải:

Enzim cắt giới hạn (restrictaza) cắt đoạn ADN của tế bào cho và mở vòng plasmit

Chọn C

Câu 8

Enzim nối (ligaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì?

A. Nối và chuyển đoạn ADN lai vào tế bào lai.

B. Cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định.

C. Mở vòng plasmit và nối phân tử ADN tại những điểm xác định.

D. Nối đoạn gen của tế bào cho vào plasmit tạo thành phân tử ADN tái tổ hợp.

Lời giải:

Enzim nối ligaza nối đoạn vừa cắt vào plasmit tạo thành ADN tái tổ hợp.

Chọn D

Câu 9

Khi chuyển một gen tổng hợp prôtêin của người vào vi khuẩn E. coli, các nhà khoa học đã làm được điều gì có lợi cho con người?

A. Sản xuất insulin với giá thành hạ, dùng chữa bệnh tiểu đường cho người.

B. Prôtêin hình thành sẽ làm giảm tác hại của vi khuẩn đối với người.

C. Lợi dụng khả năng sinh sản nhanh, trao đổi chất mạnh của vi khuẩn để tổng hợp một lượng lớn prôtêin đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con người.

D. Thuần hoá một chủng E. coli để nuôi cấy vào hệ tiêu hoá của người.

Lời giải:

Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người

- Gen tổng hợp insulin được tách từ cơ thể người và chuyển vào vi khuẩn E.coli bằng plasmid. Sau đó, nuôi cấy vi khuẩn để sản xuất insulin trên quy mô công nghiệp đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho con người

*Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất somatostatin

- Bằng công nghệ gen hiện nay đã tạo được chủng E.coli sản xuất somatostatin

Chọn C

Câu 10

Điểm giống nhau trong kĩ thuật chuyển gen với plasmit và với virut làm thể truyền là

A. prôtêin tạo thành có tác dụng tương đương.

B. thể nhận đều là E. coli.

C. các giai đoạn và các loại enzim tương tự.

D. đòi hỏi trang thiết bị nuôi cấy như nhau.

Lời giải:

A sai vì Protein tạo ra từ hai kĩ thuật có tác dụng khác nhau

B sai do thể nhận của các thể truyền có thể khác nhau

D sai trang thiết bị nuôi cấy khác nhau với các loại môi trường thích hợp

Chọn C

Lượt xem: 84