Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 5 trang 117 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 07:21:27

So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực vật.

Lời giải chi tiết

Các tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo, còn tế bào thực vật lại tạo thành tế bào ở mặt phẳng xích đạo.

Lượt xem: 123