Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 46,47,48,49,50 trang 168 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 07:09:22

Mục lục
* * * * *

Câu 46

pH nào sau đây thích hợp nhất cho sinh trưởng của vi khuẩn ?

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 9.

Lời giải:

pH = 7 thích hợp nhất cho sinh trưởng của vi khuẩn. 

Chọn C

Câu 47

pH nào sau đây có thể ức chế vi khuẩn ưa axit ?

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 10.

Lời giải:

pH = 10 có thể ức chế vi khuẩn ưa axit. 

Chọn D

Câu 48

pH nào sau đây thích hợp nhất cho sinh trưởng của nấm mốc ?

A. 3-4.

B. 5 - 6.

C. 7-8.

D. 9- 10 .

Lời giải:

pH từ 5 - 6 thích hợp nhất cho sinh trưởng của nấm mốc. 

Chọn B

Câu 49

Lương thực, thực phẩm khi phơi khô sẽ không bị vi sinh vật làm hư hỏng là do

A. Không có nước nên không hoà tan được Enzim.

B. Không có nước nên không hoà tan được các chất dinh dưỡng.

C. Không có nước nên không tiến hành được các phản ứng chuyển hóa vật chất.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Lương thực, thực phẩm khi phơi khô sẽ không bị vi sinh vật làm hư hỏng là do cả 3 lí do trên. 

Chọn D

Câu 50

Nếu dùng muối để ướp thịt, cá hoặc dùng đường để làm mứt thì có thể ba: quản lâu dài mà không sợ bị hư hỏng là do

A. Nồng độ muối và đường cao tạo môi trường nhược trương.

B. Tạo môi trường đẳng trương.

C. Tạo môi trường ưu trương, nước bị rút khỏi tế bào vi sinh vật gây co nguyên sinh chất, làm cho vi sinh vật tự phân giải mà chết.

D. Cả A, B, C.

Lời giải:

Nếu dùng muối để ướp thịt, cá hoặc dùng đường để làm mứt thì có thể ba: quản lâu dài mà không sợ bị hư hỏng là do tạo môi trường ưu trương, nước bị rút khỏi tế bào vi sinh vật gây co nguyên sinh chất, làm cho vi sinh vật tự phân giải mà chết. 

Chọn C

Lượt xem: 174