Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 118 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-15 07:08:58

Mục lục
* * * * *

Giải bài 4 trang 118 SBT Sinh học 12

Có người nói: Vật chất trao đổi qua hệ sinh thái là trao đổi một chiều. Em có đồng ý như vậy không ? Vì sao ?

Mô tả quá trình chủ yếu liên quan tới luân chuyển nitơ trong hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

- Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái là vòng tuần hoàn, không phải một chiều.

- Quá trình luân chuyển nitơ : Các muối amôn \((NH_4)\), nitrat \((NO_3)\), nitrit (\(NO_2\)) được hình thành trong tự nhiên bằng các con đường vật lí, hoá học và sinh học.

Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối đó. Trong quần xã, nitơ được luân chuyển qua lưới thức ăn, từ sinh vật sản xuất chuyển lên sinh vật tiêu thụ ở bậc cao hơn. Khi sinh vật chết, prôtêin ở xác sinh vật lại tiếp tục được phân giải thành đạm của môi trường.

Vòng tuần hoàn được khép kín qua hoạt động của một số vi khuẩn phản nitrat, các vi khuẩn này phân giải đạm trong đất, nướC... và giải phóng nitơ vào trong không khí. Một phần hợp chất nitơ không trao đổi liên tục tReo vòng tuần hoàn kín mà lắng đọng trong các trầm tích sâu của môi trường đất, nước.

Giải bài 5 trang 118 SBT Sinh học 12

Trong một buổi thực hành, học sinh quan sát hệ sinh thái một rừng bạch đàn đã tìm thấy các loài : chim hút mật, xén tóc, nhện đen, chuột đồng, sóc, cáo, ong bắp cày, châu chấu, dưới sàn rừng có nhiều nấm túi và cỏ mọc.

Hãy :

- Đựa ra giả thuyết về một lưới thức ăn với các loài trên.

- Sắp xếp các loài trong lưới thức ăn đó theo các bậc dinh dưỡng.

Lời giải chi tiết

- Sắp xếp các loài trong lưới thức ăn đảm bảo nguyên tắc : sinh vật sản xuất là các loài cây cỏ. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sinh vật ăn thực vật như ong, chim hút mật, xén tóc, châu chấu, chuột đồng. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là các loài ăn thịt như nhện đen, sóc. Cáo là thú dữ thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất. Sinh vật phân giải hữu cơ là các loài nấm.

Giải bài 6 trang 118 SBT Sinh học 12

Trong hai nhân tố nước và khoáng, nhân tố nào có chu trình tái sinh nhanh? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Nước tham gia quá trình luân chuyển rộng rãi và nhanh nhất trong số các chu trình tái sinh trên Trái Đất do khả năng bốc hơi và thoát hơi nước qua hô hấp ở thực vật nhanh.

Giải bài 7 trang 118 SBT Sinh học 12

Khuếch đại sinh học là hiện tượng nồng độ DDT tượng nồng độ các chất tích luỹ trong mô của sinh vật tăng theo bậc dinh dưỡng trong tháp sinh thái. Ví dụ : nồng độ chất DDT tích luỹ trong mô của sinh vật sống trong một hồ nước.

Hãy trả lời :

a) Nồng độ DDT đã thay đổi như thế nào trong mô của chim bồ nông so với nồng độ trong mô của cá, tôm ?

b) Việc sử dụng những hoá chất độc hại như DDT có ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái và các sinh vật, kể cả con người ?

c) Chúng ta cần làm gì để hạn chế những tác hại của hiện tượng khuếch đại sinh học như trên ?

Lời giải chi tiết

a) Nồng độ DDT tăng dần ở các bậc dinh dưỡng cao hơn, nồng độ DDT trong bồ nông>cá>tôm

b) Sử dụng các hóa chất độc hại như DDT sẽ làm tích lũy độc tố trong các sinh vật, gây hại cho sinh vật và con người khi sử dụng  các sinh vật làm nguồn thức ăn.

c) Chúng ta cần:

+ Hạn chế tối đa các hóa chất độc hại như DDT

+ Không thải, sử dụng các động, thực vật có hóa chất độc hại

+ Xử lý môi trường sống bị khuyêchs đại sinh học sớm nhất, tạo môi trường tự nhiên không nhiễm độc.

Giải bài 8 trang 118 SBT Sinh học 12

Hãy lấy các ví dụ về những hệ sinh thái điển hình có ở nước ta mà em biết và chỉ vị trí của các hệ sinh thái đó trên bản đồ Việt Nam : rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng cây thông, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, hệ sinh thái đồng cỏ, bãi cát, rừng cây cao su, san hô, các đảo đá ven biển, đầm phá.

Lời giải chi tiết

Ví dụ về các hệ sinh thái như : rừng mưa nhiệt đới (rừng Cúc Phương, rừng Nam Cát Tiên...), rừng ngập mặn (Cà Mau, Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh, Tiên Yên - Quảng Ninh...), rừng cây thông (Đà Lạt, Quảng Ninh...), hồ tự nhiên (Hồ Ba Bể....), hồ nhân tạo (Hồ Thác Bà, Đa Nhim..), hệ sinh thái đồng cỏ (đồng cỏ trên cao nguyên Mộc Châu...), bãi cát (bãi cát ven biển Ninh Thuận), rừng cây cao su (rừng cao su Phú Riềng), san hô (Nha Trang, Hạ Long), các đảo đá ven biển (Vịnh Hạ Long, Hà Tiên), đầm phá (Phá Tam Giang, Cầu Hai, Ô Loan...).

Giải bài 9 trang 118 SBT Sinh học 12

Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hộ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào ? Hãy lập bảng so sánh

Lời giải chi tiết

Lượt xem: 166