Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 38, 39, 40, 41 SBT Sinh học 11 trang 67

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 07:32:31

Mục lục
* * * * *

Câu 38

Tiếng hót của chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính 

A. Bản năng

B. Bẩm sinh 

C. Học được

D. vừa là bản năng vừa là học được 

Lời giải:

Tiếng hót của chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính bẩm sinh 

Chọn B

Câu 39

Hiện tượng công đực nhảy múa khoe bộ lông sặc sỡ thuộc loại tập tính 

A. Vị tha                            B. thứ bậc 

C. sinh sản                        D. lãnh thổ 

Lời giải:

Hiện tượng công đực nhảy múa khoe bộ lông sặc sỡ thuộc loại tập tính sinh sản 

Chọn C

Câu 40

Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ 

A. không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định

B. không điều kiện 

C. có điều kiện '

D. không có điều kiện và có điều kiện 

Lời giải:

Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định.

Chọn B

Câu 41

Cơ sở sinh học của tập tính là 

A. phản xạ

B. hệ thần kinh

C. cung phản xạ

D. trung ương thần kinh 

Lời giải:

Cơ sở sinh học của tập tính là phản xạ  

Chọn A

Lượt xem: 254