Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 33 trang 136 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:56:51

Hô hấp Cacbonat xảy ra ở đâu ?

Lời giải chi tiết

Một nhóm vi khuẩn cổ kị khí bắt buộc có tên là vi khuẩn sinh mêtan tiến hành hô hấp Cacbonat, biến khí C02 thành khí Mêtan (CH4) .

C02 + 4 H2 -> CH4 + 2H20

Vi khuẩn sinh mêtan thường thấy ở đáy ao, hồ, hay đáy biển sâu, bể khí sinh học, nơi có điều kiện kị khí thuận tiện cho chúng sinh trưởng. Đôi khi có hiện tượng mặt ao bị ô nhiễm nặng, nổi bong bóng nếu vứt que diêm xuống sẽ cháy bùng.

Lượt xem: 135

Các bài học liên quan