Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 08:56:03

Mục lục
* * * * *

Câu 31

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                           B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                   D. Mỡ.

Lời giải

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên Prôtêin

Chọn B.

Câu 32

Chức năng không có ở prôtêin là

A. cấu trúc.

B. xúc tác quá trình trao đổi chất,

C. điều hoà quá trình trao đổi chất.

D. truyền đạt thông tin di truyền.

Lời giải

Chức năng không có ở prôtêin là truyền đạt thông tin di truyền.

Chọn D.

Câu 33

Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.                          B. bậc 2.

C. bậc 3.                          D. bậc 4.

Lời giải

Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là bậc 1.

Chọn A

Câu 34

Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ.

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.

D. cả B và C

Lời giải

Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin thuận chiều kim đồng hồ, từ phải sang trái.

Chọn D

Câu 35

Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường

A. Tồn tại tự do trong tế bào.

B. Liên kết lại với nhau.

C. Bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

D. Bị vô hiệu hoá.

Lời giải

Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

Chọn C

Lượt xem: 138