Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 3 trang 180 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 08:01:26

Kháng nguyên là chất lạ có khả năng kích thích cơ thể tạo kháng thể tương ứng là thuộc miễn dịch nào?

Lời giải chi tiết

Kháng thể thuộc miễn dịch thể dịch trong miễn dịch đặc hiệu.

Lượt xem: 84