Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 27 trang 134 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:54:17

Hô hấp Sunphat thường xảy ra ở đâu ? Tại sao bùn ao lại đen và thối ?

Lời giải chi tiết

Bùn ao hồ và một số kênh rạch thường có màu đen và mùi hôi thối là do các vi khuẩn khử Sunphat phân giải các chất hữu cơ trong điều kiện kị khí, tạo ra H2S.

Fe+H2S----->FeS+H2 Cu+H2S----->CuS +H2 Pb+H2S------->pbS +H2 

H2S có mùi thối, còn màu đen là do H2S kết hợp với Fe tạo thành FeS (Sắt sunphua).

Vi khuẩn khử sunphat cũng tham gia vào quá trình hình thành quặng lưu huỳnh và mỏ dầu hoả. Sự khử sunphat và hình thành H2S cũng thấy trong dạ dày động vật nhai lại. H2S còn ăn mòn kim loại của các công trình dưới đất và dưới nước.

Lượt xem: 179

Các bài học liên quan