Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 25 trang 156 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:16:18

Tại sao phơi khô là biện pháp hạn chế vi sinh vật sinh trưởng ?

Lời giải chi tiết

Nước chiếm 70 - 90% khối lượng tế bào. Nước cần để thuỷ phân các cơ chất (thức ăn) và tham gia vào các phản ứng sinh hoá. Không có nước mọi hoạt độns của vi sinh vật sẽ dừng lại. Trừ một số ít nấm sợi chịu khô hạn, còn đa số vi sinh vật đòi hỏi phải có nước ở dạng tự do. Do vậy, phơi khô, sấy khô, hút ẩm luôn là biện pháp tốt để bảo quản lương thực, thực phẩm, đồ dùng, trang thiết bị.

Lượt xem: 152

Các bài học liên quan