Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 08:12:58

Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN

Lời giải

- Liên kết photphodieste là liên kết giữa các nuclêôtit trong cùng một chuỗi nuclêôtit

- Liên kết hidro là liên kết giữa 2 nuclêôtit trên 2 mạch với nhau, trong đó A liên kết với T = 2H, G- X = 3H.

Lượt xem: 139