Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 20 trang 132 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:50:48

Hiệu ứng Paxtơ là gì?

Lời giải chi tiết

Hiệu ứng Paxtơ là hiện tượng khi lên men, nếu được cung cấp ôxi thì vi sinh vật sẽ chuyển sang hô hấp hiếu khí. Lúc đó quá trình phân giải đường sẽ giảm mạnh, sự tổng hợp ATP và sinh khối tế bào sẽ tăng nhanh.

Lượt xem: 130

Các bài học liên quan