Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 18 trang 154 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:12:55

Ngoài các vi khuẩn hiếu khí còn có các vi khuẩn nào có khả năng tiết enzim SOD và Catalaza để giải độc gốc Ôxi tự do?

Lời giải chi tiết

Trừ các vi khuẩn kị khí bắt buộc, không có khả năng tiết SOD và Catalaza. nên chúng chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường tuyệt đối không có ôxi. Ví dụ, vỉ khuẩn sinh mêtan, Clostridium... Các vi khuẩn khác có khả năng tiết một hoặc cả hai enzim.

- Cũng như vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kị khí không bắt buộc cũng có khả năng tiết SOD và catalaza. Ví dụ, E. coli, nấm men rượu.

- Vi khuẩn kị khí chịu khí là vi khuẩn sinh trưởng như nhau khi có hoặc không có ôxi, vì chúng có khả năng sinh SOD, nhưng không sinh được Catalaza. Ví dụ Lactobacillus.

- Vi khuẩn vi hiếu khí là vi khuẩn có khả năng sinh enzim SOD nhưng không hoặc chỉ sinh catalaza ở mức rất thấp. Ví dụ, vi khuẩn gây bệnh giang mai (Treponema pallidum), vi khuẩn viêm loét dạ dày (Helicobacter pylori).

Lượt xem: 157

Các bài học liên quan