Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16 trang 174 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 07:37:53

Hãy nêu một vài tính chất cơ bản để phân biệt vi khuẩn với virut. 

Lời giải chi tiết

- Vi khuẩn là cơ thể sống, có cấu tạo tế bào. Virut chưa phải là cơ thể sống và chưa có cấu tạo tế bào.

- Genom virut là một loại axit nucleic ADN hoặc ARN. Virut chỉ chứa một loại axit Nucỉêic là Genom. Genom của vi khuẩn bao giờ cũng là ADN xoắn kép. Vi khuẩn chứa cả ADN và ARN.

- Vi khuẩn có đầy đủ điều kiện để tiến hành trao đổi chất và sinh sản, còn virut thì không, nên nó là kí sinh nội bào bắt buộc.

- Vi khuẩn mẫn cảm với thuốc kháng sinh, còn virut thì không.

Lượt xem: 105