Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 12 trang 28 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:36:58

a) Đây là mô hình cấu trúc của axit amin.

Hãy điền tên các thành phần cấu trúc nên axit amin lên hình vẽ Các axit amin khác nhau ở thành phần nào ?

b) Dựa vào sơ đồ cấu trúc trên hãy biểu diễn sự hình thành mối liên kết peptit giữa các axit amin.

Lời giải

a) Điền tên các thành phần cấu trúc

b) 

Lượt xem: 149